Zachowek. Kto może go otrzymać? Ile wynosi?

Zachowek. Kto może go otrzymać? Ile wynosi?

22 czerwca 2020 0 przez Głos Szczecina

Spadkodawca może dowolnie rozporządzać majątkiem przed śmiercią. W tym celu może przygotować testament, w którym przepisuje swoją własność wybranym przez siebie osobom. Gdy w testamencie pominięci są najbliżsi zmarłego, mają oni prawo do ubiegania się o zachowek od spadkobierców.

Czym jest zachowek?
Zachowkiem, zgodnie z przepisami polskiego prawa spadkowego, określa się część majątku spadkodawcy, która przysługuje jego najbliższej rodzinie – niezależnie od zapisów testamentowych.

Wobec tego instytucja zachowku dotyczy głównie tych sytuacji, gdy zmarły wcześniej przygotował testament, na przykład testament notarialny zawarty u notariusza czy testament odręczny. Zachowku można domagać się jednak także przy dziedziczeniu ustawowym, na przykład wtedy, gdy spadkodawca rozdysponował swój majątek za życia w formie darowizn, pomijając najbliższych.

Prawo do zachowku, podobnie jak inne sprawy związane ze spadkami, reguluje prawo spadkowe, którego zapisy znajdują się w księdze czwartej kodeksu cywilnego.

Komu przysługuje prawo do zachowku?
Do otrzymania zachowku uprawniona jest rodzina spadkodawcy, a dokładnie są to:

– małżonek lub małżonka
– zstępni – dzieci lub wnuki w przypadku, gdy dzieci zmarły przed spadkodawcą
– rodzice – gdy spadkodawca nie miał dzieci i wnuków

Prawo spadkowe wskazuje, że zachowek nie dotyczy rodzeństwa zmarłego, a także jego dziadków. Również nie mogą ubiegać się o niego osoby wydziedziczone, które zrzekły się dziedziczenia i odrzuciły spadek, osoby uznane za niegodne.

Jaka jest wysokość zachowku?
Zachowek przekazywany jest w ustalonej kwocie pieniężnej. Wysokość zachowku obliczana jest na podstawie wartości całego spadku oraz wielkości udziału spadkowego, którą dana osoba mogłaby otrzymać przy dziedziczeniu ustawowym.

Uprawnieni otrzymują 1/2 wysokości ustawowego udziału w spadku. Dodatkowo, prawo spadkowe określa, że wysokość zachowku może być wyższa w przypadku uprawnionych trwale niezdolnych do pracy oraz osób małoletnich w chwili otwarcia spadku. Wówczas wysokość zachowku to 2/3 schedy.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria Adwokacka Ewelina Papaj-Gajek