Podatek dochodowy w 2020 roku– co trzeba wiedzieć?

Podatek dochodowy w 2020 roku– co trzeba wiedzieć?

3 marca 2020 0 przez Głos Szczecina

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą zobowiązani są do regularnego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dotyczy to zarówno działalności jednoosobowych jak i spółek cywilnych czy osobowych. Warto jednak wiedzieć o tym, że przepisy dotyczące tego powszechnego podatku często się zmieniają. Podpowiadamy więc, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć o rozliczeniu w bieżącym, 2020 roku.

Jak zmieniły się przepisy dotyczące podatku dochodowego?

Mówiąc o podatku dochodowym PIT trzeba wspomnieć o skali podatkowej. Jest to procentowym wskaźnik, który mówi o wysokości opodatkowania progresywnego w danym roku podatkowym. Obowiązuje ona tych płatników, którzy rozliczają się z odpowiednim Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych. Od roku 2020 podatek dochodowy wynosi 17%. Dotyczy to osób fizycznych, których roczne przychody kształtują się na poziomie mniejszym niż 85 528 złotych, jeśli jednak przekraczają one tę kwotę, należny podatek to już 32%. Pamiętajmy jednak, że stawka ta odnosi się do dochodów uzyskanych w roku 2020. Przedsiębiorców obowiązuje także zaliczka na podatek dochodowy, którą uiszczać należy do 20. dnia każdego, kolejnego miesiąca lub kwartału. Warto zaznaczyć, że przy tej opłacie nie trzeba składać okresowej deklaracji rozliczeniowej, jednak wysokość zaliczki każdy, prowadzący firmę musi obliczyć sam.

Obliczanie wysokości zaliczki na podatek dochodowy

Przepisy z roku 2017 mówią, że w przypadku wspomnianych zaliczek, miesięcznych albo kwartalnych, przedsiębiorca ma zmniejszyć podatek o 556,02 złotych rocznie. Dotyczy to skali podatkowej na poziomie 17%. Do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy służą specjalne programy, dostępne dla każdego przedsiębiorcy w Internecie. Pozwalają one na szybkie, a co najważniejsze– rzetelne i wiarygodne dokonanie potrzebnych wyliczeń. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje gwarancję, że uniknie błędów, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi lub prawnymi. Przed przystąpieniem do szacowania wysokości zaliczki trzeba jednak dokładnie obliczyć swoje dochody. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w przepisach istnieje wiele kwot, które można od zysków odliczyć. Właściwą wysokość rocznego dochodu oblicza się poprzez odjęcie wszystkich kosztów prowadzenia firmy od przychodów. Kolejne kroki to:

  • odjęcie od uzyskanego dochodu ewentualne straty, ale też uiszczone składki na ubezpieczenie społeczne w odpowiednim roku podatkowym. Wynik obliczeń stanowi dochód od opodatkowania. Należy zaokrąglić do pełnych złotówek,
  • uzyskaną we wcześniejszych etapach kwotę należy pomnożyć przez 17%, czyli obowiązującą aktualnie stawkę podatkową. Pamiętajmy, że dotyczy ona dochodu na poziomie do 85 528 złotych,
  • odjęcie od podatku poniesionych składek na ubezpieczenie zdrowotne w danym roku podatkowym– będzie to podatek należny za cały rok,
  • odjęcie od uzyskanej wcześniej kwoty zaliczki, które zapłacone zostały już w poprzednich miesiącach oraz kwoty, która z założenia podatek zmniejsza. Wynik to podatek za dany okres rozliczeniowy,
  • zaliczkę należy zaokrąglić do pełnych złotówek. Jest to kwota, którą przedsiębiorca musi zapłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Obliczenie zaliczki na należny podatek dochodowy może wydawać się dość skomplikowane, jednak w Internecie dostępne są narzędzia, które pomogą w tym przedsiębiorcy. Po wprowadzeniu w odpowiednie rubryki kwot dochodu, wysokości składek i poniesionych kosztów system sam obliczy, jaka kwota będzie konieczna do uiszczenia w danym okresie rozliczeniowym.