Czy warto skorzystać z biura tłumaczeń?

Czy warto skorzystać z biura tłumaczeń?

16 marca 2020 0 przez Głos Szczecina

Tłumaczenie tekstu na język obcy może zająć dużo czasu który można poświęcić na wykonywanie innych obowiązków. Dodatkowo do tłumaczenia tekstu wymaga specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny w języku obcym. To że pracownicy potrafią porozumieć się w języku obcym, nie znaczy, że będą potrafili w umiejętny sposób przetłumaczyć tekst zawierający specyficzne wyrażenia i zwroty. Wykorzystanie w tekście tłumaczonym odpowiedniej terminologii i specjalistycznych słów sprawi, że tekst będzie brzmiał w języku obcym tak samo profesjonalnie jak pierwotne źródło. Poza tym dokumenty urzędowe, muszą być tłumaczone przez osoby z uprawnieniami, aby były akceptowane przez urzędy i firmy.

Tłumaczenia przysięgłe
Niektóre dokumenty aby były akceptowane przez urząd muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Żeby zostać w Polsce tłumaczem przysięgłym należy zdać specjalny egzamin, który przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna. Egzamin składa się z części pisemnej podczas której należy przetłumaczyć tekst z języka polskiego na obcy oraz z języka obcego na polski. W taki sam sposób wygląda egzamin ustny. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnej oceny z obu części. Po pozytywnym zdaniu egzaminu należy złożyć wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Tłumaczenie dokumentów w biurze tłumaczeń
Tłumacz przysięgły, który posiada wpis na listę tłumaczy przysięgłych podlegają odpowiedzialności zawodowej jeśli nie wykonają swojej pracy, lub wykonają ją w sposób nienależyty. W prawie przewidziane są nagany zaczynając od upomnienia, a kończąc na pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu. Biuro tłumaczeń, które zatrudnia tłumacza przysięgłego da nam pewność, że dokumenty będą przetłumaczone w sposób wzorcowy i będą akceptowane w urzędach. Poufne dokumenty tłumaczone przez biuro będą zabezpieczone w odpowiedni sposób, tak żeby nie weszły w posiadanie niepożądanych osób trzecich. Jest to szczególnie istotne przy dokumentach firmowych, które zawierają wrażliwe dane, jak i przy tłumaczeniu np. aktów notarialnych czy innych pism zawierających dane osobowe.

Artykuł powstał we współpracy z TlumaczeniaExpress.pl