Analiza finansowa – skuteczna ocena działania przedsiębiorstwa

Analiza finansowa – skuteczna ocena działania przedsiębiorstwa

21 czerwca 2020 0 przez Głos Szczecina

Analiza finansowa stała się narzędziem niezbędnym do skutecznego planowania. Pomaga podejmować decyzję bieżące i strategiczne, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Ma na celu wskazać czynniki mające wpływ na pogorszenie lub poprawę wyników firmy. Innymi słowy ocenia efektywność przedsiębiorstwa.

Rodzaje analizy finansowej

Rodzaje analizy uzależnione są od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Można bowiem analizować firmę według wielu wytycznych i danych. Oto podstawowe kryteria:

1. Analiza według metody badań
– funkcjonalna – badanie odcinkowych zjawisk w firmie bez powiązania ich z innymi zjawiskami;
– kompleksowa – obejmująca wszystkie istotne zjawiska odpowiednio uszeregowane;
– decyzyjna – bada się zjawiska w układzie przyczynowo – skutkowym;

2. Analiza na bazie zakresu przedmiotowego badań
– całościowa – obejmuje wszystkie zjawiska w przedsiębiorstwie;
– odcinkowa – obejmuje wybrany dział i zagadnienia;

3. Analiza ze względu na stopień szczegółowości badań analitycznych
– ogólna – obejmuje najistotniejsze zjawiska i problemy przedsiębiorstwa;
– szczegółowa – poszerzona analiza ogólna;

4. Analiza ze względu na formę prowadzonych badań
– wskaźnikowa – określa sytuację finansową firmy i wyniki jej działalności;
– rozliczeniowa – bada zależności pomiędzy różnymi zjawiskami w przedsiębiorstwie;

5. Analiza ze względu na czas
– retrospektywna – bada przeszłość;
– bieżąca – bada zjawiska w czasie teraźniejszym;
– prospektywna – posiada charakter decyzyjny, który należy zastosować w przyszłości;

6.Ponadto analizie można poddawać jedno przedsiębiorstwo lub kilka zakładów, wtedy mowa o analizie międzyzakładowej. Pod względem zastosowania analizy dzieli się ja na zewnętrzną i wewnętrzną.

Analiza finansowa to skuteczne narządzie, jednak należy mieć na uwadze umiejętności analityka. Tylko wtedy można spodziewać się efektów w prowadzeniu przedsiębiorstwa, kiedy analiza jest trafna i rzeczowa. Każda analiza, która niesie ze sobą logiczne i trafne wnioski jest potrzebna i pomaga w zarządzaniu firmą.

Artykuł powstał we współpracy z https://eanaliza.pl