Zdolność kredytowa. Jak liczą ją banki? Jak ją poprawić?

Zdolność kredytowa. Jak liczą ją banki? Jak ją poprawić?

24 kwietnia 2019 0 przez Głos Szczecina

Przed zaciągnięciem kredytu, bank zawsze sprawdza zdolność kredytową konkretnej osoby. Zdolnością tą, która jest jednym z najważniejszych czynników ocenianych przez bank w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego, określa się zdolność kredytobiorcy do spłaty zobowiązań w wyznaczonym terminie. Wyliczona przez bank zdolność kredytowa jest też bardzo często podstawą do określenia maksymalnej wysokości kredytu. W jaki sposób oblicza się zdolność kredytową i czy da się ją poprawić? O tym poniżej.

W jaki sposób banki obliczają zdolność kredytową?

Na początku należy zaznaczyć, że na zdolność kredytową wpływa szereg czynników. Zalicza się do nich między innymi wysokość średnich (comiesięcznych) dochodów brutto, a także wartość zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Różnicę pomiędzy tymi dwoma wartościami określa się dochodami netto – i to właśnie one są brane pod uwagę przez bank podczas wyliczania zdolności kredytowej.

Poza dochodami netto, wyliczając zdolność wypłacenia się kredytobiorcy, instytucje finansowe biorą również pod wagę źródło uzyskiwania dochodów, które zawsze musi być udokumentowane i oczywiście legalne. Takim źródłem może być umowa o pracę, umowa zlecenie czy też emerytura.

Kolejnymi ważnymi czynnikami są: wiek kredytobiorcy (mający wpływ na okres kredytowania – maksymalnie 35 lat), a także stan cywilny oraz liczba osób mieszkających w gospodarstwie domowym kredytobiorcy. Tego rodzaju dane odnoszą się oczywiście do kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, będąc tak samo ważnymi jak inne, stałe zobowiązania pieniężne.

Na zdolność kredytową wpływ ma również waluta, w której zaciągnięty kredy ma być spłacany. Wszystko dlatego, że różnice w kosztach odsetkowych pomiędzy kredytem w złotówkach, a takim w obcej walucie są dość znaczące. Przy zaciąganiu kredytu istotnym wskaźnikiem będzie też wysokość stóp procentowych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Im niższe będą te stopy, tym tańsze będą kredyty.

Co jeszcze decyduje o przyznaniu kredytu?

Warto wiedzieć o tym, że kredytobiorca ma wpływ na kilka czynników związanych z jego zdolnością spłacania zobowiązań. Przy rozpatrywaniu wniosku danego klienta, banki sprawdzają bowiem raport z Biura Informacji Kredytowej. Znajdują się tam informacje na temat zobowiązań spłacanych w przeszłości i wszystkie ewentualne opóźnienia w regulowaniu należnych płatności.

Pozytywna ocena zostanie wydana wtedy, gdy historia BIK będzie jak najbardziej korzystna (wszystkie zobowiązania zostały w przeszłości rozliczone w terminie). Wszelkie odstępstwa mają zaś niekorzystny wpływ na wiarygodność kredytową. W BIK każdemu kredytobiorcy – w zależności od jego sytuacji – przyznaje się punkty (od 192 do 631). Najmniej punktów mają te osoby, które nie spłacają swoich zobowiązań w terminie albo przekraczają limity na kartach kredytowych. Niska liczba punktów zmniejsza oczywiście szanse na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Na negatywną opinię banków nie wpływają opóźnienia w płatnościach poniżej 30 dni – ponieważ nie są one odnotowywane. Problem pojawia się przy opóźnieniach sięgających 90 dni, a osoby przekraczające termin o 180 dni, nie mają niemal żadnych szans na zaciągnięcie pożyczki.

Na szczęście wiarygodność kredytową (i liczbę punktów) w Biurze Informacji Kredytowej da się jednak poprawić. Aby tak się stało należy terminowo spłacać kolejne zobowiązania. W tym celu można zaciągnąć niewielki kredyt (np. raty 0%), płacąc kolejne raty w określonym w umowie czasie. Własnym statusem w BIK warto zainteresować się jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego, ponieważ zawarte tam informacje na temat historii kredytowej sięgają nawet do 5 lat wstecz.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Obecnie istnieje wiele sposobów na to, by poprawić swoją zdolność kredytową. Jednym z nich jest wspomniane powyżej zadbanie o historię w BIK, co można zrobić spłacając czy zamykając przeszłe zobowiązania. Jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt, można też spróbować samodzielnie zbadać swoją zdolność kredytową, sprawdzając ją w internetowych kalkulatorach. Pozwoli to na zaplanowanie kolejne kroków w ubieganiu się o pożyczkę.

Sposobami na poprawę zdolności kredytowej są również:

  • Ograniczenie wieku kredytobiorcy. Zdolność kredytową wylicza się na maksymalnie na 35 lat. Czasem lepiej więc gdy o kredyt będzie ubiegać się np. młodszy małżonek czy też inny członek rodziny w odpowiednim wieku.
  • Znalezienie poręczyciela – który to przejmie na siebie odpowiedzialność prawną.
  • Przy kredycie hipotecznym: zadbanie o wkład własny, co zmniejszy oprocentowanie i będzie wymagać mniejszej zdolności kredytowej.
  • Rezygnacja z kart kredytowych oraz kredytu odnawialnego na bieżącym rachunku. Będzie to korzystne dlatego, że przy wyliczaniu zdolności, banki dodają 3-5% wartości dostępnego limitu do miesięcznych zobowiązań.
  • Zmniejszenie liczby osób w jednym gospodarstwie domowym. Małżeństwa i osoby stanu wolnego są liczone jako osobne gospodarstwa domowe. Kiedy więc istnieje możliwość pominięcia we wniosku osoby, która nie jest współkredytobiorcą, warto z takiego rozwiązania skorzystać.
  • Wydłużenie okresu spłaty kredytu. Dłuży okres to jednocześnie niższe raty. To przekłada się zaś na wzrost zdolności kredytowej.
  • Wybór rat stałych. Zdolność kredytowa jest wyliczana na podstawie pierwszej raty. Jest to więc rozwiązanie korzystniejsze niż raty malejące.
  • Wybór kredytu konsolidacyjnego. Łączy on wszystkie miesięczne zobowiązania pieniężne w jedną, wspólną ratę. W związku z tym, kiedy. wcześniejsza spłata zobowiązań w danym momencie nie jest możliwa, to kredyt konsolidacyjny pozwala na wygodne wydłużenie okresu spłaty dotychczasowych kredytów.
  • Skorzystanie z dodatkowych produktów banku. Zdecydowanie się na ubezpieczenie czy na lokatę razem z produktem głównym, bardzo często wiąże się z obniżeniem oprocentowania lub marży kredytu.

Jak więc widać, istnieją skuteczne sposoby na to, by poprawić zdolność kredytową. Na uwadze trzeba mieć to, że jest to procesem. Wymaga więc czasu oraz cierpliwości – szczególnie w przypadku osób, które posiadają znaczne opóźnienia w płatnościach i niekorzystną historię kredytową.

Źródła: zaradnyfinansowo.pl/zdolnosc-kredytowa/, www.bik.pl