Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

18 maja 2019 0 przez Głos Szczecina

Zatrudnienie cudzoziemców (m.in. Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Rosjan, Mołdawian) w Niemczech. Delegowanie pracowników spoza Unii do działalności w przeciwnym kraju Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy są szansa delegowania do akcji za granicą naszych ludzi jak również obywateli innych państw trzecich niebędących członkami Unii Europejskiej.

Zatrudnij Ukraińców do pracy w Niemczech

Z wskazówki na zajęcie lokalnym rynkiem pracy obywateli Ukrainy, to oni są najczęściej kierowanymi do akcji za granicą cudzoziemcami przez swoich pracodawców.

Delegowanie jest znakomitą formą wysłania człowieka do własnego świecie w planu czasowego pisania praktyki w tym regionu. Należy przy tym mieć, iż w całkowitym stanie w którym człowiek buduje prostą pozycję za granicą obowiązują stawki płacy według niemieckich przepisów (Mindestlohn) a minimalna cena od 1 stycznia 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę pracy brutto dla człowieka delegowanego, przy czym w moc dziedzinach obowiązują wyższe wartości płacy minimalnej np. w branży budowlanej. Aby oddelegować cudzoziemca ze wschodu do działalności w Niemczech, przydatne jest kupienie wizy Vander Elst. Istnieje zatem wiza emitowana przez Ambasadę Niemiec w Stolicy. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa zasadę swobody oferowania usług mającą prawo przedsiębiorstwa do produkcji swoich pomocy w przeciwnym państwie członkowski Unii Europejskiej. Przedsiębiorca na ostatniej substancji może tymczasowo kierować swoich pracowników bez wymogów uzyskiwania dla nich oddzielnie pozwoleń na pozycję co stanowiło znaczenie gdyby pracownik samodzielnie chciał uzyskać zatrudnienie bezpośrednio w niemczech bez udziału Polskiego pracodawcy. Kraje członkowskie UE wprowadzają wewnętrzne przepisy, które wpływają warunki i wartości na których pracodawcy innych krajów UE mogą kierować swoich pracowników do działalności w ich kraju.

Niemiecka wiza Vander Elst robiona jest w charakteru tymczasowego oferowania pomocy w Niemczech pracownika, którego do działalności w Niemczech deleguje Polski pracodawca.

Samo uzyskanie wizy ogranicza się ze spełnieniem kilku wymagań:

Obcokrajowiec musi pamiętać zawartą umowę o książkę czy zajęcie z Polskim pracodawcą, w ruchu spośród tymże potrzebuje istnieć ubezpieczony i rozwijać minimum od maja u pracodawcy, który decyduje delegować człowieka do działalności w Niemczech. Wymaga w ruchu spośród obecnym legalnie być na terenie Polski, mieć zezwolenie na pozycję. Wskazany jest dokument wystawiany przez Polski ZUS – zaświadczenie A1 poświadczające, że człowiek podlega Polskiemu prawu w poziomie zabezpieczenia publicznego i co ważne aby wystąpić po te fakty potrzebne jest wcześniejsze udokumentowane zameldowanie w Polsce oraz uzyskanie Polskiego Certyfikatu Rezydencji Podatkowej, który określa koniec w którym pracownik rozlicza się z osiąganych dochodów.

Uzyskanie ludziach tych dokumentów trwa kilka tygodni także w przypadku braku konieczności uzupełniania braków dla uzyskania któregoś z niezbędnych dokumentów może zatrzymać się w ok. 4 tygodniach od momentu zatrudnienia zatrudnionego w Polsce. Ten stan istnieje jeszcze niezbędny aby udowodnić, że praktyka w Niemczech nie jest drogim celem zatrudnienia człowieka i z razu po zatrudnieniu nie może on stać legalnie wysłany za granicę. Pracownik człowiek istnieje na zwykłe w Polsce a jego pozycja za granicą ma charakter jedynie tymczasowy także w ramach naszej misji w Polsce został wysyłany do pisania swoich obowiązków na obszarze Niemiec okazjonalnie np. przez 3 miesiące. Wniosek o wydanie wizy Vander Elst chodzi po wcześniejszym zarejestrowaniu się online złożyć w Ambasadzie Niemiec w Warszawie wraz z opłatą 75 euro (równowartość w dobrych polskich). Agencja Work Holding za uwaga przy kompletowaniu i wykonywaniu wniosku otrzymuje z pracodawcy dodatkową stawkę za usługę w wysokości 250 zł netto za jakiegoś człowieka.

Organizacja Pracy Tymczasowej Work Holding, umożliwia Polskim pracodawcom pomoc we całych procedurach i efektywne kierowanie swoich pracowników do Rzeczy w Niemczech. Nasza podpora jest kompleksowa – z silnej i silnej rekrutacji gości z końców takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja czy Nasza poprzez konsultacje prawne i uwaga w załatwieniu wszystkich niezbędnych w procesie delegowania pracowników tekstów i wizy Vander Elst, aż po rozliczanie kadrowo księgowe.

Do sądu należy dołączyć: dwa wyniki w stylu niemieckim, aktualne fotografie biometryczne, paszport, udokumentowanie pobytu i praktyki u pracodawcy, umowa pracodawcy z firmą z nowego państwa UE, zaświadczenie z firmy dającej usługi oraz dokument A1 oraz kartę EKUZ.

Pracodawca delegujący ludzi musi też zgłosić ten fakt w niemczech w przeciwnych pracach w zależności z wielu czynników, które sam mogą chcieć poszczególnego zgłoszenia:

Zollamt – Niemiecki Urząd Celny, na internetowym portalu zgłoszeniowym należy zgłosić delegowanych pracowników wielu branż.

SOKA-Bau – Zgłaszamy pracowników branży budowlanej (także dotyczy elektryków). Niemiecka kasa urlopowa do której należy też odprowadzać składkę na odpoczynek.

Finanzamt – Niemiecki Urząd Skarbowy, BG-Bau – ubezpieczyciel wypadkowy branży budowlanych, Deutsche Rentenversicherung – Ubezpieczenia Społeczne, Urząd meldunkowy (pracownicy leżący w niemczech ponad 3 miesiące podlegają meldunkowi)

Pracownik delegowany do działalności w Niemczech podlega przepisom w terenie płacy minimalnej według niemieckich przepisów Mindestlohn. Płaca minimalna różni się w zależności z części i np. ogólna cena to minimum 9,19 euro brutto za godzinę pracy a dla branży budowlanej obecne w zależności od kwalifikacji minimum 12,20 euro brutto za godzinę pracy. Niemieckie urzędy jak także same firmy do działalności w jakich goście są delegowani przykładają dużą wagę do ocen czy pracownicy otrzymują płacę dobrą z niemieckimi przepisami. Na bieżąco weryfikowane są płatności wynagrodzenia, listy płac, godziny pracy oraz nawet polskie deklaracje podatkowe pracowników. Pewną ilość wypłaty dla człowieka można wypłacić zawsze w strukturze ryczałtu czy diety czy w droga niepodlegającą opodatkowaniu.

Mimo zatrudnienia pracownika przez Własną spółkę, pracownikowi delegowanemu przysługuje gwarancja warunków akcji i płacy minimalnej według przepisów kraju do jakiego został delegowany, czyli tutaj Niemiec. Pracownikowi przysługuje także urlop w formacie powstającym z przepisów niemieckich.

Zachęcamy do konsultacji oraz współpracy zainteresowanych przedsiębiorców i też Niemieckie firmy zainteresowane pracownikami delegowanymi z Naszych firm.

Źródło artykułu Praca dla Ukraińców w Niemczech