Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – czyli co nas czeka

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – czyli co nas czeka

16 grudnia 2019 0 przez Głos Szczecina

Ostatnimi czasy przez Ministerstwo Energii opublikowany został projekt zawierający założenia polityki energetycznej na lata 2019-2040. Jakie informacje i ustalenia znalazły się w owym projekcie? Zachęcamy do lektury!

Najważniejsze cele polityki energetycznej

Jak ma wyglądać polityka energetyczna Polski do roku 2040? Choć podstawową wiedzę na ów temat powinien mieć każdy obywatel, niewielu ją posiada. Właśnie dlatego przedstawiamy najistotniejsze cele określone w projekcie Ministerstwa Energii.

1. Bezpieczeństwo i konkurencyjność

Niezwykle ważnymi założeniami są tutaj zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjność i efektywność energetyczna. Uwzględniona również została zgodna z wytycznymi unijnymi minimalizacja szkodliwego wpływu energetyki na środowisko.

2. Węgiel w energetyce

Istotnym punktem w programie jest udział w gospodarce energetycznej węgla kamiennego i brunatnego. Nacisk ma zostać położony na rozsądną eksploatację węgla – w życie wprowadzone zostaną innowacyjne rozwiązania.

3. Uniezależnienie Polski od sąsiadów

W celu minimalizacji uzależnienia Polski od dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej od sąsiadów wschodnich, zadeklarowano poszukiwanie nowych złóż i dywersyfikację dostaw. Rozbudowana ma również zostać infrastruktura służąca do odbioru i magazynowania surowca, zaplanowana jest też budowa Korytarza Norweskiego umożliwiającego przesył gazu ziemnego z Norwegii.

4. Wzrost OZE w zużywaniu energii

W projekcie uwzględniony został wzrost OZE w zużywaniu energii. Zaplanowano budowę elektrowni słonecznych, jak również wiatrowych i wodnych. Ważnym krokiem ma być też wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej.

5. Większe zużycie biokomponentów

Kolejnym punktem programu jest zwiększenie udziału paliw alternatywnych oraz biokomponentów w mobilności.

Wśród pozostałych założeń projektu wymienić możemy wdrożenie energetyki jądrowej do 2033 roku oraz ograniczenie emisji CO2.

Prawo i budowa ‒ wiarygodne źródło informacji

Prawo i budowa to portal, na którym publikowane są przygotowane przez specjalistów artykuły dotyczące nieruchomości, procesów inwestycyjnych – przygotowania inwestycji, budowy i użytkowania, zamówień publicznych, umów budowlanych i sporów, specustawy przesyłowej, specustawy mieszkaniowej. Wśród wielu interesujących artykułów znaleźć można między innymi informacje na temat założeń i perspektyw polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Zachęcamy do lektury!

Podsumowanie

Najistotniejsze założenia polskiej polityki energetycznej do 2040 roku to większa konkurencyjność i efektywność energetyczna, racjonalna gospodarka węglem, uniezależnienie Polski od dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego od wschodnich sąsiadów, wzrost OZE w zużywaniu energii czy większe zużycie biokomponentów. Osobom, które chcą dowiedzieć się więcej na omawiany temat polecamy portal https://prawoibudowa.pl/.