Miasto przegrało walkę w sądzie z Mostostalem. Szczecin musi oddać spółce blisko 34 miliony złotych!

Miasto przegrało walkę w sądzie z Mostostalem. Szczecin musi oddać spółce blisko 34 miliony złotych!

4 stycznia 2019 1 przez Głos Szczecina

Miasto przegrało walkę w sądzie z Mostostalem. Szczecin musi oddać spółce blisko 34 miliony złotych! Szczecińskie ZUO przegrało kolejną sprawę w sądzie, przeciwko Mostostalowi, który opuścił plac budowy spalarni śmieci w 2016 roku. Z kasy miasta wykonawcy ma zostać wypłacone blisko 34 miliony złotych!

Miasto przegrało walkę w sądzie z Mostostalem. Szczecin musi oddać spółce blisko 34 miliony złotych!

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym zapadł wyrok odnośnie sporu władz miejskich Szczecina z firmą Mostostal. W teorii proces przegrała miejska skółka, która zarządza spalaniom śmieci (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów), w praktyce jednak pieniądze oddane Mostostalowi będą pochodziły z miejskiej kasy.

Od czego rozpoczął się spór z Mostostalem?
Podstawy sporu sięgają jeszcze czerwca 2016 roku. Głównym wykonawcą spalarni śmieci zarządzanej obecnie przed Zakład Unieszkodliwiania Odpadów był właśnie Mostostal. Firma zeszła jednak z placu budowy w czerwcu 2016 roku, domagając się zwrotu tzw. gwarancji należytego wykonania kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Gwarancje w wysokości 30 milionów złotych wpłacił Mostostal, rozpoczynając inwestycję. Suma ta została jednak zarekwirowana przez ZUO, aby wypłacić pensję podwykonawcom. Władze ZUO uznały, że inwestycja została pozostawiona przez Mostostal niezgodnie z zawartym kontraktem, w wyniku czego odmówiono wypłaty zwrotu gwarancji. W odpowiedzi na postępowanie władz ZUO, firma Mostostal oddała sprawę do sądu.

Mostostal wygrał sprawę w sądzie
Firma Mostostal wygrała sprawę w sądzie, rozpoczętą przeciwko ZUO. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w tej sprawie 29 marca 2017 roku. Wykonawca ogłosił wtedy komunikat – „Sąd potwierdził, że na dzień zaspokojenia z gwarancji, nie istniały żadne roszczenia, które uprawniałyby ZUO do żądania zapłaty. Pozwany nie wykazał, aby przysługiwało mu jakiekolwiek roszczenie, w tym regresowe, które mógłby zaspokoić z gwarancji”. Wyrok nie był jednak prawomocny, dlatego ZUO złożył apelację i ponownie zapadł wyrok na niekorzyść zarządcy spalarni – Sąd Apelacyjny w Szczecinie zasądził od ZUO 33,77 mln zł w. raz z odsetkami. Nie wiadomo jednak, co będzie z dwoma kolejnymi zapowiadanymi sprawami. Mostostal żąda bowiem 100 milionów złotych zapłaty za prace, które wykonał przed zejściem z placu budowy, natomiast Zakład Unieszkodliwiania Odpadów twierdzi, iż ma zamiar pozwać firmę dlatego, że naraziła miasto na koszty, porzucając budowę. W wyniku tych działań spalarnia śmieci nazywana EcoGeneratorem powstała z dwuletnim opóźnieniem, dopiero pod koniec 2017 roku.

Artykuł powstał dzięki portalowi chwilówka Warszawa

5 1 vote
Daj ocenę