CAD – co to jest?

CAD – co to jest?

12 lipca 2019 0 przez Głos Szczecina
CAD to projektowanie wspomagane komputerowo, z angielskiego Computer Aided Design.

CAD – co to jest?

 

CAD umożliwia:

 • projektowanie,
 • modyfikację,
 • analizę i optymalizację.

Oprogramowanie CAD umożliwia wzrost produktywności projektanta albo też poprawienie jakości danego projektu. Zazwyczaj wyjściowy plik jest w formie elektronicznej, przeznaczonej do druku. CAD ma szerokie zastosowanie, między innymi w inżynierii mechanicznej i budowlanej.

Poza tym, CAD wspomaga modelowanie cyfrowe, tworzenie rysunkowej dokumentacji, która opiera się na modelu cyfrowym oraz kreślenie. Co więcej, CAD umożliwia zarządzanie bazami danych.

CAD daje także możliwość projektowania w 2D, jak i w 3D. Istnieją oprogramowania do konkretnych celów np. do stwarzania komputerowych aplikacji, reklam czy efektów specjalnych.

Przy projektowaniu produktów przemysłowych razem z ich systemami stwarzane są konkretne modele bryłowe w 3D oraz wektorowe rysunki w 2D.

Projekty CAD – korzyści

Oprogramowanie CAD posiada wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • opcja wizualizacji zaprojektowanego wyrobu, razem ze szczegółami i elementami składowymi,
 • możliwość stworzenia dokumentacji projektu,
 • zmniejszona ilość błędów podczas projektowania.

CAD daje inżynierom możliwość łatwiejszego dostępu do:

 • zasobów wiedzy,
 • bibliotek,
 • opracowań normatywnych,
 • konkretnych przepisów prawnych i dyrektyw,
 • know-how firmy.

Przykład procesu CAD dla nowego produktu

Proces stwarzania nowego obiektu, wspomagany komputerowo, może prezentować się w sposób następujący:

 • ustalenie ogólnej koncepcji obiektu; istnieje też opcja zeskanowania makiety trójwymiarowej produktu wykonanego przez projektanta,
 • wykonanie cyfrowego modelu najważniejszego elementu danego wyrobu (najczęściej jest to część o największych wymiarach),
 • stworzenie cyfrowej makiety produktu – dodanie do głównego elementu pozostałych części z bibliotek; zamodelowanie pozostałych elementów,
 • przeprowadzenie wytrzymałościowych obliczeń danych części; analizowanie prawidłowości funkcjonowania; dobranie materiałów na dane podzespoły i ocena wizualnej strony – przedstawienie złożenia w postaci prezentacji multimedialnej albo wykonanie modelu 3D za pomocą szybkiego prototypowania,
 • stworzenie prototypu,
 • zrobienie dokumentacji, jaka jest wymagana przepisami prawnymi,
 • wprowadzenie poprawek i zmian; określenie kosztów wykonania,
 • wykonanie BOM (Bill of Materials),
 • sporządzenie rysunków danych elementów albo instrukcji dla obrabiarek CNC,
 • wykonanie instrukcji montażu,
 • stworzenie końcowej wersji prezentacji multimedialnych wyrobu.

Jakie programy do projektowania CAD można wyróżnić?

Obecnie rynek daje możliwość korzystania z kilku programów do projektowania CAD, takich jak:

 • ArchiCAD – polska wersja językowa; głównie dla architektów i inżynierów,
 • AutoDesk AutoCAD – wspomaga projektowanie w 2D i 3D; są dostępne specjalne wersje AutoCAD np. AutoCAD Mechanical,
 • CorelCAD – flagowy program firmy Corel dotyczący projektowania wspomaganego komputerowo,
 • nanoCAD – umożliwia stworzenie dokumentacji technicznej w 2D i 3D,
 • KiCad – pakiet narzędzi przeznaczony do rysowania schematów; darmowe oprogramowanie.

Wszystkie projekty CAD można wydrukować w Ksero A0. Plik można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą elektroniczną.