Zmiany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

Zmiany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

25 października 2018 0 przez Głos Szczecina

Zmiany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, nastąpią już 1 listopada o godziny 6:00. Jak dojechać? Jakie ulice będą zamknięte? Jakie będą miany na Cmentarzy Centralnym w Szczecinie? Zapraszam do przeczytania artykułu w którym będą odpowiedzi na te pytania.

Wszystkich Świętych w Szczecinie. INFORMATOR: Zamknięte ulice, zmiany w komunikacji miejskiej.

Każdy, kto wybiera się na cmentarz w Szczecinie, powinien się zapoznać z tym artykułem, ponieważ bardzo dokładne zostaną w nim zawarte informacje związane ze zbliżającym się dniem, jakim będzie dzień Wszystkich Świętych. Bardzo dokładnie zostaną opisane zmiany w organizacji w okolicach cmentarzy i komunikacji miejskiej. Pierwsze zmiany przy Cmentarzu Centralnego w sobotę, 27 października. Także każdy znajdzie tutaj cenne dla siebie wskazówki.

Szczecin: Wszystkich Świętych. Jak dojechać? Jakie ulice będą zamknięte? Zmiany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 1 listopada o godz. 6 nastąpi:
– każdy, kto zdecyduje się na samochód, powinien wiedzieć o tym, że nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego,
– ponadto zostaną wyłączone z ruchu ogólnego takie ulice jak: Karola Miarki, Pięknej i Santockiej,
– ponadto zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskie, nastąpi także wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej,
– ważną informacją jest również to, że będzie objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22. Oczywiście wszystkie te zmiany mają służyć w celu bezpieczniejszej jazdy, właśnie podczas zbliżającego się dnia, jakim będzie dzień Wszystkich Świętych. Także zmiany te są wprowadzone dla celów bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, jak i pieszych.
Szczecin: Cmentarz w Dąbiu. W tym miejscu zostaną zamknięte ulice:

W okolicach cmentarza w Dąbiu 31 października już od godz. 6 wszyscy wybierający się na cmentarz powinni wiedzieć, że dojdzie do wielu zmian, a mianowicie:
– zostaną wprowadzone ograniczenia prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza, także w tych okolicach wszyscy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, między innymi ze względu na natężony ruch, zarówno pośród samochodów, jak i pieszych, po to, aby nie doszło do żadnego wypadku,
– ponadto zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.
Szczecin: Cmentarz w Zdrojach. tuta również zajdą zmiany.
W okolicy cmentarza w Zdrojach 1 listopada już od godz. 6 każdy z podróżujących powinien wiedzieć o tym, że nastąpi, zamkniecie, dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych.

Ponadto również w tym dniu piesi będą mieli zapewnione bezpieczeństwo, ponieważ jak wiadomo, przy tak dużym natężeniu samochodów, nie jest trudno o wypadek, a nawet tragedię, dlatego też piesi, którzy będą udawać się z i do parkingu „Selgros” zostaną pokierowani na o sygnalizowane przejście dla pieszych w ciągu ul. Walecznych oraz na przejście dla pieszych znajdujące się na skrzyżowaniu ul. Walecznych z ul. Piechoty i ul. Sanatoryjną.

Także będzie to duże udogodnienie dla pieszych zapewniające im wygodę w poruszaniu się, a także zapewnienie im bezpieczeństwa.
Również równego rodzaju centra handlowe wyszli z inicjatywą, aby 1 listopada wszyscy kierowcy mieli możliwość wygodnego i swobodnego zaparkowania swoich samochodów, ponieważ udostępnią swoje parkingi mieszkańcom między innymi takie podmioty handlowe jak: Galeria Handlowa Turzyn, CH Atrium Molo, TESCO, Bricoman, Selgros. Także jest to bardzo dobra informacja, że również centra handlowe włączają się, aby kierowcy mieli możliwość zaparkowania swoich samochodów, ponieważ jak wiadomo, parkingów brakuje, samochodów jest coraz to więcej a miejsc, aby można było je zaparkować, jest znacznie ograniczona ilość.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W SZCZECINIE. CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.
Ze względu na wzmożony ruch, który będzie miał miejsce w rejonie cmentarzy miejskich. W Szczecinie czasowa organizacja ruchu została podzielona, na kilka etapów i rozpocznie się już w sobotę 27 października, wszystko po to, aby ułatwić dojazd do cmentarzy.
Głos w tej sprawie zabrał Andrzej Kus, który jest rzecznikiem prasowym miasta ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w swojej wypowiedzi podkreśla, że apeluje do wszystkich kierowców, aby korzystali z komunikacji miejskiej oraz aby wszyscy wykazali się rozsądkiem i stosowali się do tymczasowych znaków, które zostaną w tym dniu użyte, ponieważ cała ta organizacja ma na celu bezpieczeństwo.

CMENTARZ CENTRALNY.
Etap – 27 października godz. 6:00 – 29 października godz. 00:01.
Wszyscy kierowcy, jak i również piesi, powinni wiedzieć o tym, że zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Karola Miarki i ul. Pięknej w Szczecinie, zmiana ta będzie obowiązywała do 1 listopada 2018 roku.
Wszyscy kierowcy powinni wiedzieć o tym, że nie będą mieli możliwości przejazdu przez torowisko tramwajowe w rejonie ul. Ku Słońcu na wysokości Bramy Głównej Cmentarza Centralnego oraz nastąpi zamknięcie przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Karola Miarki.
Ważną informacją jest również to, że w ciągu ul. Mieszka I na wysokości Cmentarza Centralnego zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 40 km/h, dlatego też wszyscy kierowcy zdecydowanie powinni zdjąć nogę z gazu.
Etap II – 29 października od godz. 00:01.
Każdy, kto będzie się wybierał na cmentarz, a nie kupił wcześniej zniczy czy kwiatów, oczywiście będzie miał możliwość dokonania ich zakupu, ponieważ zostaną wprowadzone punkty handlowe na wybranych odcinkach ul. Ku Słońcu tj. w rejonie III Bramy (Jednostka Wojskowa), II Bramy, czyli od skrzyżowania ul. Santockiej do ul. Karola Miarki oraz przed Główną Bramą Cmentarza Centralnego.
Ważną informacją jest również to, że Handel odbywać się będzie na ciągu pieszym lub rowerowym.
Dlatego też w związku, że jest to miejsce przeznaczone zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów na czas trwania tego etapu planuje się wyłączenie z ruchu drogi dla rowerów, czyli nie będą mogli w tym czasie zarówno piesi, jak i rowerzyści korzystać z tego miejsca.
Ruch pojazdów utrzymany będzie na dwóch pasach ruchu w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.
Wiadomo również, że osoby sprzedające znicze czy kwiaty ze względu na duże zainteresowanie wśród kupujących potrzebują dostarczenia nowej partii towarów, dlatego też dopuszcza się zaopatrywanie punktów handlowych przez pojazdy zatrzymujące się na prawym pasie ruchu ul. Ku Słońcu (kierunek centrum) w godzinach 17:00-06:30 oraz w godz. 12:00-14:00 do 15 minut.
Etap III – 1 listopada od godz. 6:00.
Każdy, kto wybiera się na cmentarz 1 listopada i planuje dojechać tam samochodem, powinien wiedzieć o tym, że nastąpi zamknięcie dla ruchu ogólnego obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Gierosa do ronda Pileckiego.
Ponadto zostaną wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Piękna, Santocka.
Zostanie również wprowadzenie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej.
Nastąpi także wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Dworskiej, Gajowej i ul. Krzywej. Objazd ul. Ku Słońcu poprzez ul. Derdowskiego, 26 kwietnia i ul. Krzywoustego do Piastów. Powrót do stałej organizacji ruchu od godz. 22:00 lub na wniosek Policji.
Dlatego też każdy, kto już od 27 października planuje odwiedzać groby swoich najbliższych w Szczecinie, jeszcze przed wyjazdem powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z nową organizacją ruchu, jaka została wprowadzona i powyżej przedstawiona. Zapewne, dzięki niej ruch będzie łatwiejszy i bezpieczniejszy.

Artykuł powstał dzięki portalowi EKG Kołobrzeg