Minister Rafalska: Wskaźnik dzietności najwyższy od 20 lat.

Minister Rafalska: Wskaźnik dzietności najwyższy od 20 lat.

6 października 2018 0 przez Głos Szczecina

Minister Rafalska: Wskaźnik dzietności najwyższy od 20 lat. Artykuł pokazuje między innymi wiele plusów i atutów jakie wprowadził program 500 plus.

Minister Rafalska: Wskaźnik dzietności najwyższy od 20 lat.

Podczas swojej wizyty w Szczecinie Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Wypowiedziała się, na temat programu 500 plus dodała, że to właśnie dzięki temu programowi, w Polsce jest najwyższy od 20 lat wskaźnik dzietności. Ponadto dodała, że dzięki temu, że mamy mają to dodatkowe 500 plus na swoje dziecko, decydują się coraz częściej na drugie i kolejne dziecko.

Program ten zapewne wpłynął korzystnie na to, że liczba urodzeń w Polsce znacznie się zwiększyła. Pokazuje nam to między innymi liczba urodzeń z ubiegłego roku, ponieważ zanotowano ponad 402 tysiące urodzeń. Badania pokazują, że tak dużej liczby urodzeń nie było naprawdę od wielu lat. Śmiało, można powiedzieć, że liczba urodzeń jest znacznie większa niż w latach 2014 i 2015.

Została również przeanalizowana liczba urodzeń, według której wynika, że znacząco zmniejsza się populacja kobiet będących w wieku rozrodczym, należy to rozumieć w ten sposób, że są to takie kobiety, które gdyby były, mogłyby zdecydować się na dzieci. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że nie na wszystkie sprawy mamy wpływu jak na przykład właśnie w tym przypadku. Według analiz, które zostały przeprowadzone, Pani Elżbieta Rafalska minister rodziny podkreśla również, że spadek ten będzie się pogłębiał do 2024 roku. Jednak po tym roku sytuacja się odwróci. Na tym etapie może powstać pytanie, między innymi takie co by zrobiły Polki, gdyby jednak nie było tego programu 500 plus, decydowałyby się na powiększenie swojej rodziny czy też nie?

Wskaźniki wyraźnie pokazują, że wskaźnik, który by zagwarantował prostą zastępowalność pokoleń, to jest 1,21. W 2015 roku wynosił on 1,29, natomiast aktualnie przedstawia się on w następujący sposób 1,45. Pani Elżbieta Rafalska minister rodziny dodaje również, że kobiety nie decydują się na powiększenie swojej rodziny tylko i wyłącznie ze względu na 500 plus, wpływa również na to wiele innych czynników, które wpływają na to, że kobieta czuje poczucie bezpieczeństwa.

W głównej mierze chodzi oczywiście o to poczucie bezpieczeństwa materialnego, nie bierze się ono jedynie z programu 500 plus, ale według przeprowadzonych badań wynika, że mamy najniższą stopę bezrobocia w ostatnich 26 latach, kolejnym czynnikiem, który wpływa właśnie, na to poczucie bezpieczeństwa, jest również to, że nasze wynagrodzenia rosną, a do tego kobiety mają możliwość korzystania z polityki wspierania rodzin, kobiety zapewne to bardzo dobrze odczuwają. Statystyki również pokazują, że tych pierwszych dzieci rodzi się mniej, natomiast drugich dzieci rodzi się już nieco więcej. Jednak od wielu lat najwięcej się rodzi tych trzeci dzieci i kolejnych.

Także jak widać, rodziny chcą zakładać i powiększać swoje rodziny. Wcześniej bywało tak, że blokowało ich właśnie to, że nie czuli się stabilnie finansowo, nie czuli właśnie tego bezpieczeństwa materialnego. Wręcz bali się, że nie będą w stanie zapewnić odpowiedniego bytu swoim dzieciom. Dlatego też program 500 plus dał możliwość powiększenia rodzin, a także zapewnił tę stabilizację finansową i materialną.

Według Pani Elżbieta Rafalska minister rodziny, więcej dzieci rodzi się u osób, które pracują, mają stałą pracę i wiedzą, że są w stanie zapewnić godziwe warunki swoim dzieciom. Nie jest tak, że ze względu na program 500 plus osoby bezrobotne powiększają swoje rodziny po to, aby tylko dostać te pieniądze. Dużą rolę w poprawie sytuacji rodzin, jest również to, że matki mają prawo do urlopów wychowawczych, a także znacznie polepszyła się sieć żłobków.

Pan Marek Subocz wicewojewoda zachodniopomorski, który towarzyszył Pani minister, przedstawił jak wiele dzieci, skorzystało w tym regionie, właśnie z programu 500 plus. Wygląda to w następujący sposób: z programu korzysta 145 tysięcy dzieci, natomiast jeżeli chodzi o Dobry Start, przyznano 171 tysięcy świadczeń.

Dodatkowo Pan Marek Subocz dodał, że w tym regionie istnieje i jest do dyspozycji również Karta Dużej Rodziny. Ogromnym udogodnieniem jest to, że przysługuje ona bez znaczenia, jakie są dochody. Jedyny wymóg, by móc posiadać, właśnie taką kartę rodzina musi posiadać przynajmniej troje dzieci. Dodaje również, że w tym województwie program ten jest realizowany przez 249 partnerów.

Także jak widać, program 500 plus, miał naprawdę pozytywny wpływ dla wielu rodzin. Dzięki niemu wiele rodzin ma możliwość normalnie funkcjonować. Dzieci mają możliwość wyjechania na swoje wymarzone wakacje, nie brakuje dzięki temu programowi na ubrania i inne niezbędne rzeczy, na które jak wiadomo, wiele rodzin nie miało po prostu pieniędzy. Wiele rodzin po prostu jest szczęśliwszych dzięki temu, że mają to dodatkowe 500 plus na swoje dziecko. Dzięki temu programowi wiele rodzin poprawiło swoją sytuację materialną i co najważniejsze zaczęło się rodzić więcej dzieci, które jak wiadomo, są po prostu naszą przyszłością.

 
Artykuł powstał dzięki portalowi Kredyty na spłatę