Kościół i opłaty za udzielanie sakramentu.

Kościół i opłaty za udzielanie sakramentu.

22 lutego 2018 1 przez Głos Szczecina

Cennik w kościele to bardzo kontrowersyjny temat i budzi wiele emocji wśród wiernych. Czy powinna być pobierana opłata za udzielanie sakramentu chrztu, małżeństwa lub odprawianie mszy żałobnej?

Cennik w kościele to bardzo kontrowersyjny temat i budzi wiele emocji wśród wiernych. Czy powinna być pobierana opłata za udzielanie sakramentu?

Uiszczanie opłat za udzielanie sakramentu jest bardzo kontrowersyjnym tematem w środowisku wiernych i nie tylko. Bardzo często słyszymy historie osób, które udają się do księdza w swojej parafii z prośbą o np. chrzest dla nowo narodzonego dziecka, po czym otrzymują do ręki cennik, jak menu w restauracji, tylko z trzycyfrowymi kwotami. Niejednokrotnie ksiądz odmawia im udzielenia sakramentu ze względu na brak odpowiednich funduszy. Czy ksiądz może odmówić udzielenia chrztu dziecku, sakramentu małżeństwa młodym lub mszy żałobnej ze względu na brak pieniędzy wiernego?

Nastroje i opinia publiczna jedno, a jak z prawną stroną tej kwestii? Czy kościół i księża mają prawo pobierać opłaty i przedkładać nam cennik za tego typu posługę bożą? W popularnym programie „Dzień Dobry TVN” na to trudne pytanie starał się udzielić odpowiedzi ksiądz Przemysław Krawiec.

Okazuje się, że w naszym kraju udzielanie sakramentu powinno być opłacane „co łaska”, czyli dokładnie tyle, ile w naszej ocenie będzie stosowne zapłacić. Co więcej, Kodeks Prawa Kanonicznego mówi dokładnie, że ofiary kościelne nie mogą być związane z handlem!

Prowadzący program zauważył natomiast, że sam Kodeks mówi nawet o tym, iż sakramenty mają być udzielane bez pobierania jakichkolwiek opłat. Ksiądz nie zaprzeczył i przyznał rację prowadzącemu, podkreślił jednak, że w obowiązku każdego wiernego jest utrzymywać swój kościół traktując go jako wspólnotę. Według niego utrzymanie budynku należy do wspólnoty, którą tworzą wszyscy wierni. Pod pojęciem „utrzymanie budynku” miał na myśli amortyzację, koszty jego budowy, a nawet podatku od gruntu.

Ksiądz Krawiec próbował wybrnąć jeszcze stwierdzeniem, że uiszczana opłata nie jest stricte za udzielanie sakramentu, ale raczej za mszę świętą. Prowadzący program postanowili drążyć jeszcze temat, próbując dowiedzieć się, kto w takim razie ustala wysokość opłat i wszystkie ceny za sakramenty. Stwierdzili, że to niedopuszczalne, aby ksiądz odmówił sakramentu wiernemu, którego najzwyczajniej nie było stać na zapłatę.

Okazało się, że każdy, kto poczuł się pokrzywdzony, może zgłosić się do biskupa, będącego przełożonym księdza i porozmawiać o zaistniałej sytuacji. Na pewno otrzyma oczekiwaną pomoc!