Emerytury po reformie, czyli obniżenie wieku emerytalnego

Emerytury po reformie, czyli obniżenie wieku emerytalnego

12 sierpnia 2018 0 przez Głos Szczecina

Jeszcze w bieżącym roku udało się przegłosować reformę emerytalną – na emeryturę będziemy przechodzić w wieku 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Ustawa ma wejść w życie od 1 października 2017 r. Co warto o niej wiedzieć?

 

Podniesienie wieku emerytalnego spotkało się z dużym niezadowoleniem społeczeństwa. Można było spotkać opinie, że pracujemy wystarczająco dużo, a dodatkowe lata pracy wcale nie spowodują, że wypłacane w przyszłości świadczenia emerytalno-rentowe będą wyższe. Jednocześnie głos w dyskusji zabierali specjaliści, wskazując, że podwyższenie wieku emerytalnego jest po prostu koniecznością.

Niedawno sejm przegłosował ustawę przygotowaną przez kancelarię prezydenta, która dotyczy obniżenia wieku emerytalnego. Oznacza to powrót do wcześniej obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę.

Musisz spełnić tylko jeden warunek

Po wejściu ustawy w życie, osoby zainteresowane przejściem na zasłużoną emeryturę będą musiały spełnić tylko jeden warunek – osiągnąć wiek emerytalny, który:

  • dla kobiet wynosi 60 lat,
  • dla mężczyzn wynosi 65 lat.

Twórcy projektu ustawy nie zdecydowali się powiązać przechodzenia na emeryturę ze stażem pracy. O możliwość wyboru przez zainteresowanych między wiekiem emerytalnym a stażem pracy wnioskowały związki zawodowe.

Jeżeli chodzi o najniższą emeryturę, to prawo do niej nabędą kobiety, które przepracowały co najmniej 20 lat i mężczyźni mogący pochwalić się co najmniej 25-letnim stażem pracy. Zobacz także: Waloryzacja rent i emerytur 2017.

Emerytury będą niższe?

Podniesienie wieku emerytalnego było motywowane tym, aby świadczenia emerytalne wypłacane w przyszłości były wyższe. Obniżenie wieku emerytalnego faktycznie doprowadzi do tego, że przyszli emeryci będą otrzymywać niższe świadczenie emerytalne. Jest to zresztą logiczne – im krócej pracujemy, tym mniej składek odprowadzamy, a zatem musimy liczyć się z tym, że wypłacane nam świadczenie będzie skromniejsze.

Ile będą wynosić świadczenia przyszłych emerytów? Dziś trudno wskazać dokładne kwoty, wiadomo jednak, że wysokość wypłacanych emerytur będzie oscylować w granicach 20-30% wysokości ostatniej wypłaty. Z tego też wynika pomysł, aby politycy promowali trzeci filar emerytalny (IKE i IKZE), czyli odkładanie środków we własnym zakresie z myślą o przyszłej emeryturze.

Pracodawca nie zwolni pracownika w wieku przedemerytalnym

Obniżenie wieku emerytalnego nasuwa również pytanie o ochronę osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, a będących w wieku przedemerytalnym. Okazuje się, że również w tym zakresie zostały wprowadzone stosowne rozwiązania – pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika, któremu brakuje czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Powyższe rozwiązanie ma skutecznie chronić pracowników przed ewentualnym zwolnieniem tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Ponieważ o problemach pracowników w wieku 50+ na rynku pracy mówi się bardzo dużo, to ochrona przedemerytalna jest niezwykle istotna – wyjaśnia specjalista z portalu praca-katowice.info.

Mogą być kolejne zmiany

Przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego to według niektórych specjalistów jedynie wstęp do szerszej dyskusji o zabezpieczeniu finansowym pracowników na starość. W kontekście problemów z płynnością finansową ZUS i niskich świadczeń, jakie będą otrzymywać przyszli emeryci, koniecznością wydaje się dalsze prowadzenie rozmów w tym zakresie. Cel jest oczywisty – wypracowanie rozwiązań, które sprawią, że jesień życia będzie wolna od kłopotów finansowych.