Dodatkowe ulgi dla przedsiębiorców. W życie wchodzi nowa ustawa.

Dodatkowe ulgi dla przedsiębiorców. W życie wchodzi nowa ustawa.

22 lutego 2018 0 przez Głos Szczecina

Rząd wprowadza kolejne zmiany w ulgach dla przedsiębiorców. Polska ma być jedną strefą ekonomiczną.

W miniony wtorek przyjęty został projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, którego autorem jest minister przedsiębiorczości i technologii. Nowy projekt zakłada stworzenie  jednej strefy ekonomicznej, między innymi poprzez zachęty podatkowe w całej Polsce. Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że nowy projekt „wprowadza mechanizm udzielania wsparcia dla przedsiębiorców w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce”. Ma to zastąpić dotychczasowy system, który funkcjonował tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, których było zaledwie 14.
Specjalne Strefy Ekonomiczne zajmowały zaledwie 25 tysięcy hektarów, czyli 0,08 % powierzchni całego kraju. W stosownym komunikacie, wydanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju, w świetle nowych przepisów zachęty podatkowe będą dostępne teraz w całej Polsce, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Według ministerstwa „zwiększy to atrakcyjność inwestycyjną Polski przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych. Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju –  Kapitał dla Rozwoju.” – przekonuje do słuszności projektu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Rozwoju.

Głównym celem nowego projektu jest zwiększanie oferty atrakcyjnych terenów inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów oraz ułatwienie inwestowania dla małych i średnich firm. Zlikwidowane zostaną także długotrwałe i obciążające przedsiębiorcę procedury związane ze zmianą granic SSE. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przyznaję, że najwyższy czas zmienić i dostosować funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych do zmieniających się trendów gospodarczych. Podkreśla ona, że rząd zamierza teraz stawiać przede wszystkim na „ambitne przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospodarkę”.

Jak informuje wiceszef resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński preferencje podatkowe będą teraz uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. ” Te trzy jasne kryteria sprawią, że zostanie wykorzystany potencjał całego kraju. ” Przewiduje on również zakończenie prac nad ustawą jeszcze w pierwszym kwartale 2018 roku ” tak, aby już na początku drugiego kwartału przedsiębiorcy mogli korzystać z udogodnień”.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jasno zaznaczyło w komunikacie, że szczególnie premiowane będą głównie przedsięwzięcia, które mają wpływ na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek. Wskazano, że chodziło między innymi o transfer wiedzy, prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników, w tym tych wykraczających poza standardowe świadczenia z zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zmianą, jaka może szczególnie zainteresować przedsiębiorców, jest okres zwolnienia podatkowego. ” Decyzja dotycząca preferencji wydawana będzie na czas określony standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy możliwy okres zwolnienia.” Warunki uzyskania zwolnienia z podatku będą także uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie.

Efektem wprowadzonej ustawy ma być poprawa konkurencyjności Polski w porównaniu z państwami sąsiednimi. ” Oferowane przez Polskę zróżnicowane warunki inwestycyjne pozwolą na wybór projektów wynoszących wartość dodaną do naszej gospodarki.” –  informuje ministerstwo.