Bezprawne odholowywanie aut!

Bezprawne odholowywanie aut!

11 marca 2018 2 przez Głos Szczecina

Sąd orzekł, że uchwała Rady Miasta Warszawy o odholowywaniu pojazdów nie ma podstaw prawnych i jest nieważna. W praktyce utrzymanie wyroku w mocy, może oznaczać możliwość starania się o zwrot pieniędzy przez ukaranych wcześniej kierowców!

Właśnie odbyła się rozprawa sądowa dotycząca uchwały Rady Miasta Warszawy o wysokości opłat ponoszonych za odholowywanie aut, które zostały źle zaparkowane. Sąd orzekł, że uchwała nie ma podstaw prawnych i jest nieważna. W praktyce utrzymanie wyroku w mocy, może oznaczać możliwość starania się o zwrot pieniędzy przez ukaranych wcześniej kierowców! Potwierdził to oficjalnie dla TVN 24 dr Grzegorz Heleniak będący przedstawicielem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Cały szum wokół uchwały miał miejsce za sprawą Adama Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich, który zaskarżył daną uchwałę Rady Warszawy. Wniesiona skarga została umotywowana przez RPO tym, iż stawki karnych opłat ustalonych przez Radę są karygodnie wysokie i narzucone w niedopuszczalny sposób, a sama uchwała, o odholowywaniu źle zaparkowanych samochodów oraz ich przechowywaniu na specjalnym parkingu, narusza prawo.

 

Nieuzasadnione stawki

Sąd ustnie odniósł się do wysokości ustalonych w uchwale opłat, że ich wartość jest maksymalnie wysoka i nie odnajduje uzasadnienia. Sąd jednoznacznie podkreślił, że Rada stosując w uchwale maksymalne stawki nie uzasadniła, czym się kierowała i z czego ich wysokość wynika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Rada Miasta Warszawy kierowała się jedynie kwestiami fiskalnymi przy ustalaniu wysokości mandatów, nie brała natomiast w ogóle pod uwagę faktycznych kosztów związanych z holowaniem i przetrzymywaniem odholowanych samochodów na parkingu. Nie sporządzono żadnej analizy finansowej, która miałaby na względzie ceny obowiązujące już na terenie całego powiatu.

Wykazano, że przesłanki, którymi kierował się organ w uchwale były niewłaściwe, ponieważ przy ustalaniu wysokości stawek za usuwanie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów powinny być brane pod uwagę koszty jakie obowiązują w danym powiecie, a nie koszty jakie ponosi organ przy wykonywanych czynnościach.

 

Radość z wyroku

Grzegorz Heleniak, przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich jest usatysfakcjonowany wyrokiem sądu.

Zapytany przez reporterów TVN, czym w praktyce będzie orzeczenie sądu, stwierdził, że jeżeli ten wyrok pozostanie utrzymany w mocy, może to oznaczać dla ukaranych wcześniej kierowców, zwrot poniesionych opłat, ponieważ nie miały one podstawy prawnej. Tak postąpił już Urząd Miasta w Łodzi, który po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego postanowił zwracać kierowcom uiszczone przez nich opłaty.

Natomiast Urząd Miasta Warszawy nie daje za wygraną i już jego prawnik zapowiada wniesienie kasacji wyroku. Rada nie chce pogodzić się z takim rozstrzygnięciem, ponieważ nie zgadza się na to, aby miasto odnosiło się do stawek rynkowych, zaznaczając, iż ma więcej kosztów związanych z tym procesem, podając za przykład koszty zarządu.