Rekrutacja na szczecińskie studia pełna zmian?

Rekrutacja na szczecińskie studia pełna zmian?

6 lutego 2015 0 przez Karol

Uczelnie wyższe postanowiły już zacząć przygotowania do rekrutacji, która będzie miała odbyć się w tym roku. Na dzień dzisiejszy jednak nie jest pewne w jakiej formule będzie się odbywało kształcenie studentów, czy będzie miało to profil praktyczny, a może jednak ogólnoakademicki. Wszystko jest wynikiem tego, że Ministerstwo samo wydało interpretacje przepisów związaną z uczelniami, ale co najważniejsze jest to sprzeczna interpretacja.

Powoduje to w gruncie rzeczy dosyć spory chaos, ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo do końca jak prezentują się zasady związane z prowadzeniem studiów w ramach profili kształcenia.

Profil ogólnoakademicki jest gwarantem tego, że posiada się dostęp do bardzo rozległej wiedzy teoretycznej i jest się przygotowany do tego, aby móc prowadzić badania, zaś profil praktyczny to w gruncie rzeczy skupienie się na kształceniu zawodowym. W niektórych przypadkach kwestia ta nie jest problematyczna jak chociażby w przypadku Akademii Sztuki, Akademii Morskiej czy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, ponieważ tam profile są bardzo sprecyzowane, to jednak jeżeli chodzi o Uniwersytet Szczeciński oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to sprawa jest o wiele bardziej kłopotliwa, gdyż można tam odnaleźć szereg różnego rodzaju specjalizacji. Na szczęście uczelnie te będą posiadały okres przejściowy.

Dr Alina Hutnikiewicz, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia US:

Tegoroczna rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem dotychczasowych profili przyjętych dla poszczególnych studiów. Zmiana profilu studiów wchodzi w grę ewentualnie przy rekrutacji za rok, dwa lub trzy lata w zależności od polityki uczelni.

Przejściowe przepisy mówią jasno, że konieczne będzie dostosowanie programów oraz profili na studiach I stopnia do 31 grudnia 2016 roku, zaś jeżeli chodzi o studia II stopnia to dla nich przewidziany jest czas do 31 grudnia 2017 roku.

Doktor Hutnikiewicz dodaje również, że nie będzie to duża zmiana:

Skala koniecznych zmian, w przypadku naszej uczelni, nie jest duża. Tylko 5 kierunków na 70 prowadzonych przez naszą uczelnię winno zmienić profil kształcenia z ogólnoakademickiego na praktyczny do końca roku 2016 lub 2017.

Sprawa ma wyglądać podobnie w sytuacji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Stanisław Heropolitański, pełniący rolę rzecznika ZUT’u twierdzi, że nie będzie z tym również wielkich kłopotów:

Obecnie kierunki kształcenia ZUT w Szczecinie prowadzone są o profilu ogólnoakademickim. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem profili, studiują według dotychczasowych programów kształcenia do końca okresu studiów.