Zobacz z kim Krzystek zawarł umowy!

Zobacz z kim Krzystek zawarł umowy!

4 listopada 2014 0 przez Karol

Zobligowany przez Sąd Administracyjny, Urząd Miasta Szczecin ujawnił w końcu dane osobowe, a dokładniej imiona oraz nazwiska osób fizycznych, które zawierały z gminą Szczecin umowy. Wszystkie dane tychże osób są dostępne dla opinii publicznej w Publicznym Rejestrze Umów.

W wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, które zapadło w ubiegłym tygodniu, Urząd Miasta Szczecin musiał w końcu upublicznić umowy, które zostały zawarte przez gminę oraz osoby fizyczne. Sąd Administracyjny orzekając wyrok powołał się na nadrzędność ustawy o dostępie do informacji publicznej nad ustawą o ochronie danych osobowych. W wyniku czego Urząd Miasta nie miał wyboru i musiał podjąć takie o to kroki. Piotr Krzystek, prezydent Szczecina stwierdził, że popiera ten wyrok, a dane nie zostały wcześniej upublicznione z innych pobudek:

Zawsze byłem za jawnością. Jednak należy podkreślić, że do tej pory mieliśmy do czynienia z wątpliwościami natury prawnej. Jako że obowiązuje nas stosowanie prawa musimy mieć jasną sytuację, dlatego cieszy mnie, że sąd rozwiał tym samym wszystkie wątpliwości dotyczące udostępniania danych z umów.

W sierpniu 2014 roku na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu można było zobaczyć Publiczny Rejestr Umów. Na samym początku w tych danych znaleźć można było informacje dotyczące numeru umowy, daty jej zawarcia, nazwy podmiotu, z którym to urząd zawierał umowę, przedmiotu oraz samej wartości tejże umowy. W wyniku wątpliwości natury prawnej, o których to wspominał Piotr Krzystek, imiona oraz nazwiska osób fizycznych, które to zawierały z miastem jakiekolwiek umowy były zakrywane, ponieważ urzędnicy uważali w takiej sytuacji za nadrzędną ustawą o ochronie danych osobowych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako instytucja niezależna od miasta potwierdzała decyzje urzędu w tej sprawie.

Prezydent Szczecina zwrócił również uwagę, że to właśnie Szczecin jako pierwszy urząd w kraju od października 2014 roku decyduje się na to, aby upubliczniać skany umów na stronie internetowej urzędu. Poza tym do Rejestru została również dodana wyszukiwarka, a co za tym idzie każdy kto ma ochotę może bez większego problemu znaleźć konkretną umowę, wystarczy że wpisze datę jej zawarcia czy też nazwę podmiotu, którego poszukuje.

Wszelkiego rodzaju umowy są dostępne na stronie Urzędu Miasta.