Zobacz mapę rowerową Szczecina

Zobacz mapę rowerową Szczecina

Na stronie Urzędu Miasta została zamieszczona mapa rowerowa, na której można zobaczyć już istnieją drogi rowerowe, ale również te, które w najbliższym czasie powstaną. Ponadto zostały tam również umieszczone parkingi typu Bike&Ride. Aktualnie zakończone zostały pracę dotyczące koncepcji przebiegu tras rowerowych na terenie miasta Szczecin. Mapa, którą każdy może obejrzeć na stronie urzędu miasta Szczecin jest efektem tychże prac. 

Dzięki temu każdy mieszkaniec Szczecina jest w stanie zobaczyć jak w przyszłości będą wyglądały ścieżki rowerowe w mieście. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ świetnie wizualizuje przestrzeń miejską. Wszyscy mieszkańcy, którzy lubią pojeździć na rowerach będą w stanie na bieżąco śledzić postępy włodarzy miasta. Funkcją tych tras jest obsługa ruchu pomiędzy dzielnicami oraz funkcja wspomagająca, która ma pozwolić na dotarcie do tych tras, które obsługują ruch międzydzielnicowy. Trasą rowerową nazywa się spójny ciąg przeróżnego rodzaju rozwiązań technicznych, które obejmują drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerzystów, kontrapasy rowerowe, strefy zamieszkania, łączniki rowerowy, drogi niepubliczne, które charakteryzują się małym natężeniem ruchu, ulice o ruchu uspokojonym.

Na stronie urzędu miasta można przeczytać nieco więcej na temat koncepcji tras rowerowych:

Koncepcja systemu tras rowerowych

Niniejsza koncepcja określa docelowy przebieg tras rowerowych na terenie Gminy Miasto Szczecin – głównych, których funkcją jest obsługa ruchu międzydzielnicowego oraz lokalnych, stanowiących uzupełnienie tras głównych.

Przez określenie „trasa rowerowa” należy rozumieć spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, obejmujący w szczególności drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, strefy zamieszkania, łączniki rowerowe, drogi niepubliczne o małym natężeniu ruchu.

Umowa dotycząca wykonania planu tras została podpisana już na początku 2014 roku, ponieważ raptem 14 lutego. Odpowiedzialnym za te zadanie wykonawcą jest Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos.

Podczas opracowywania koncepcji miało miejsce 16 spotkań z mieszkańcami i to zarówno z części prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej. Mieszkańcy również mogli zgłaszać wszelkiego rodzaju uwagi za pośrednictwem internetu.

Aby utworzyć sieć główną połączeń trzeba zrealizować w mieście około 140 kilometrów nowych tras rowerowych. Część infrastruktury, która już istnieje ponadto będzie wymagała przebudowy, albo remontu. Podczas wykonywania planu wzięto pod uwagę naprawdę bardzo dużo kryteriów, chociażby takie jak:

  • Kryterium komunikacyjny – bezpieczeństwo
  • Kryterium ekonomiczne – koszta
  • Kryterium funkcjonalno-społeczne – spójność i poparcie społeczeństwa

Czas realizacji jest ściśle powiązany z ilością pieniędzy, które znajdą się w budżecie. Na dzień dzisiejszy włodarze miasta szacują, iż stanie się to nie później niż w 2025 roku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany.