Zobacz jak będzie funkcjonowała kolej metropolitalna!

Zobacz jak będzie funkcjonowała kolej metropolitalna!

18 września 2014 0 przez Karol

 

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina wypowiedział się ostatnio na temat kolei w taki sposób:

Kolej może być tą alternatywą dla mieszkańców, która będzie uzupełniać istniejący układ komunikacyjny oparty o transport tramwajowy i autobusowy.

Jak na razie specjalnie nic nie wiadomo na temat tego jak ma funkcjonować kolej, ale wiadomo tyle, że niedługo ma powstać Studium Wykonalności Integracji Transportu Publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Studium Wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wczoraj w urzędzie miasta miało miejsce oficjalne podpisywanie umowy związanej z opracowaniem studium. Dokument został parafowany przez prezydenta Szczecina oraz przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Piotra Krzystka, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego i v-ce przewodniczącego zarządu SSOM, Wojciecha Drożdża i przez przedstawicieli wykonawcy firmy ‚TRAKO’ Wierzbicki i wspólnicy.

Piotr Krzystek, prezydent Szczecina i przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego był bardzo zadowolony z podpisanej umowy i skupił się nieco nad samym projektem oraz wyzwaniami, które ich czekają przy jego realizacji dodając:

Nareszcie podpisujemy umowę bardzo ważną dla szczecińskiego obszaru metropolitalnego(…) To projekt, który wymaga współpracy wielu samorządów, ale wiemy, że jesteśmy w stanie temu zadaniu podołać. Praca, którą wspólnie wykonany pozwoli odpowiedzieć na pytania jak kolej metropolitalna powinna funkcjonować. Kolej może być tą alternatywą dla mieszkańców, która będzie uzupełniać istniejący układ komunikacyjny oparty o transport tramwajowy i autobusowy.

Wojciech Drożdż, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego i v-ce przewodniczący zarządu SSOM wypowiedział się na temat tej umowy w taki sposób:

Podpisanie umowy na szczecińską kolej metropolitalną to spełnienie wielu marzeń transportowców ze środowiska szczecińskiego(…)To także przyczynek do tego aby Szczeciński Obszar Metropolitalny w swoich założeniach będący metropolią ponadgraniczną stał się rzeczywistą nowoczesną metropolią. Żeby to się stało musimy mieć kolej metropolitalną.

Według umowy, która został spisana przez obie strony to w ramach projektu ma powstać między innymi:

 • 1. Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego (ZSTP) na obszarze SOM na lata 2014 – 2020
  a) Opracowanie wizji i misji oraz kluczowych wyzwań dla integracji i rozwoju transportu publicznego na obszarze SOM;
  b) Opracowanie systemu zarządzania ZSTP, tj. systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji;
  c) Wskazanie instrumentów finansowania oraz instytucji odpowiedzialnych/uczestniczących za realizację poszczególnych celów;
  d) Opracowanie modelu ruchu dla SOM;
  e) Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii ZSTP;Dodatkowo zostaną przygotowane rekomendacje zmian prawa miejscowego oraz instrumentów niefinansowych warunkujących i wspomagających osiągnięcie celów ww. Strategii.
 • 2. Studium wykonalności dla projektu integracji taryfowej, organizacyjnej i biletowej na obszarze SOM wraz z oceną oddziaływania na środowiskoW ramach tego zadania dokonana zostanie analiza dobrych praktyk funkcjonujących modeli integracji transportu publicznego na terenie innych obszarów funkcjonalnych w Polsce (i w innych krajach ze wskazaniem możliwości prawnych ich wdrożenia i zastosowania na terenie SOM), a także przygotowany zostanie plan działań dla kierunku interwencji – zrównoważony, zintegrowany transport.
 • 3. Plan działań integracji transportu publicznego na obszarze SOM na lata 2014 – 2020Przygotowanie dokumentów wykonawczych w celu osiągnięcia integracji transportowej SOM:

  a) organizacyjnej (jeden organizator transportu na obszarze SOM),
  b) taryfowej (jedna taryfa na obszarze SOM),
  c) biletowej (jeden bilet na wszystkie środki transportu publicznego na obszarze SOM).

 • 4 Studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowiskoStudium ma być opracowane w celu wyboru optymalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia w zakresie technicznym, organizacyjno – prawnym i finansowym.

  Studium Wykonalności SKM obejmować będzie swoim zakresem analizę połączeń na trasach:
  Szczecin – Stargard Szczeciński (Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii),
  Szczecin – Police – Trzebież,
  Szczecin – Goleniów,
  Szczecin – Gryfino.

Przygotowanie powyższych dokumentów jest rzeczą niezbędną aby w najbliższej perspektywie można było zacząć realizować projekty transportowe oraz żeby miasto mogło aplikować o środki finansowe pochodzące z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

Wszelkie działania, które będą wynikały z projektu będą musiały podlegać licznym konsultacjom, zarówno z mieszkańcami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz zarówno z ekspertami.

Wykonawcą opracowania, które ma zostać wykonane do 31.05.2015 roku i które nosi nazwę „Wzmacnianie obszaru funkcjonalnego poprzez integrację systemu transportu publicznego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” została firma TRAKO Wierzbicki i wspólnicy Spółka Jawna. Całkowity koszt wynosi 1 988 910 złotych.