Zobacz co obiecuje Małgorzata Jacyna-Witt

Zobacz co obiecuje Małgorzata Jacyna-Witt

10 października 2014 0 przez Karol

Stadion, który pomieści 20 tysięcy kibiców, cztery aquaparki, promocja miasta poprzez prywatne kontakty, nowe korty mieszczące się przy alei Wojska Polskiego, miejsca w przedszkolach oraz żłobkach, nawet dla dzieci rodziców, którzy nie pracują. Ponadto remont placu Orła Białego u tunel pod ulicą Jana z Kolna. Małgorzata Jacyna-Witt, bezpartyjna kandydatka na prezydenta Szczecina przedstawiła niedawno swój program wyborczy. Problemy, diagnozy i rozwiązania, w takich punktach został utworzony program Małgorzaty Jacyny-Witt. Sama kandydatka omawia ten program w ten sposób:

Nie jest to program stricte wyborczy, to jest program działania. Nasza konstrukcja programu jest zupełnie inna niż dotychczas prezentowane programy, dlatego, że my po pierwsze zadaliśmy pytanie jakie mamy problemy w Szczecinie, po drugie wyznaczyliśmy cele do osiągnięcia i po trzecie przedstawiliśmy działania, które należy podjąć, aby osiągnąć określone cele.

Jak wspomóc rozwój miasta?

Program wyborczy Małgorzaty Jacyny-Witt stawia cztery pytania, które zmuszają do refleksji. Pierwsze pytanie związane jest ściśle z rozwojem miasta. Kandydatka jest zdania, że Szczecin potrzebuje zrównoważonego rozwoju, a wszelkiego rodzaju działania powinny być skoordynowane na poziomie lokalnym, regionalnym oraz centralnym. Bezpartyjna kandydatka stawia sobie kilka celi do zrealizowania w tym punkcie. Małgorzata Jacyna-Witt między innymi chce nawiązywać współpracę oraz wspierać promocję miasta chociażby dzięki prywatnym kontaktom mieszkańców z ludźmi, którzy pochodzą ze Szczecina, ale mieszkają we wszystkich zakątkach świata. Kandydatka posiada plany związane z przygotowanie konkursu, dzięki którym będzie można w całości zagospodarować Łasztownię oraz będzie istniała możliwość systematycznego wdrażania tego projektu w życie. O swoim pomyśle wypowiada się tak:

Konsekwencją tego, że Szczecin się nie rozwija jest bardzo wysokie bezrobocie, duża ilość wyjeżdżających – przede wszystkim młodych – ludzi i niskie dochody mieszkańców.

Co ma powstać w Szczecinie za rządów Małgorzaty Jacyny-Witt?

Drugie pytanie, które można dostrzec w programie kandydatki to „dlaczego Szczecin nie dba o swoich mieszkańców?” Według Jacyny-Witt miasto w dzisiejszej formie nie realizuje powierzonych mu zadań w zakresie polityki społecznej. Kandydatka na Prezydenta miasta Szczecin mówi o tym problemie w taki sposób:

Celem jest wyrównywanie szans i poprawa sytuacji poszczególnych grup społecznych.

W programie można znaleźć naprawdę bardzo dużo propozycji, między innymi jednym z nich jest to, aby pomieszczenie filharmonii, które mieści się w budynku Urzędu Miasta zostało przeznaczone na Uniwersytet Trzeciego Wieku, Jacyna-Witt obiecuje również, że w żłobkach oraz przedszkolach znajdzie się miejsce dla wszystkich dzieci, nawet dla tych, w których rodzice nie pracują. Kandydatka stawia również sobie za zadanie poprawę jakości cyklicznej imprezy, która odbywa się w Szczecinie, czyli „Dni Morza”, a ponadto proponuje budowę nowego stadionu, który miałby powstać przy rondzie Hakena, a jego koszt zostałby pokryty z budżetu centralnego. W programie Małgorzaty Jacyny-Witt znajdzie się również reaktywację Lodogryfu oraz modernizację kortów przy alei Wojska Polskiego.

Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

Przedostatnie pytanie Małgorzaty Jacyny-Witt to „czy Szczecin może być przyjazny i komfortowy”? Kandydatka omawia tę kwestię następująco:

Jak chcemy to osiągnąć? Poprzez nowoczesną politykę komunalną. Nowoczesna polityka komunalna to z jednej strony zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych, parków, a z drugiej bardzo istotny problem, mianowicie polityka mieszkaniowa miasta.

Przy tym problemie kandydatka stawia sobie kilka nadrzędnych celi. W propozycjach wyborczych można odnaleźć chociażby 2 tysiące mieszkań komunalnych, które zostaną oddane do użytku w 4 lata, sprzedaż pustostanów, mieszkania przeznaczone z myślą o studentach i absolwentach uczelni szczecińskich oraz poprawę zielenie miejskiej. Jacyna-Witt jest zdania, że ważnym jest również, aby w Szczecinie powstała Szybka Kolej Miejska, ale bardziej istotną kwestią jest tutaj rewitalizacja wszystkich dworców. Kandydatka na prezydenta obiecuje również, że wprowadzi jednorazowy bilet komunikacji miejskiej, w stałej cenie, bez względu na czas oraz długość przejazdu. Plany Małgorzaty Jacyny-Witt zakładają również, że zostanie przygotowane studium wykonalności budowy tunelu pod ulicą Jana z Kolna, dzięki któremu można byłoby połączyć podzamcze z bulwarami.

Jak ma wyglądać współpraca na tle lokalnym?

Ostatnie pytanie, które można odnaleźć w programie kandydatki to „czy Szczecin może być mądrze, sprawiedliwie i przejrzyście zarządzany?” Sama kandydatka poruszając tę kwestię wyjaśnia omawia to w taki sposób:

To jest bardzo ważne, aby mieszkańcy z jednej strony czuli się potrzebni, a z drugiej strony, żeby mieli pewność, że wszelkie działania, które ich dotyczą są działaniami uczciwymi, czystymi i nie prowadzą do marnowania publicznych pieniędzy.

Kandydatka chce, aby wszystkie działania oraz decyzje miasta były w pełni jawne, tak aby każdy mieszkaniec Szczecina miał do nich dostęp. Twierdzi, że gdy zostanie Prezydentem to całkowity kalendarz spotkań z prezydentem oraz zastępcami będzie widocznym na stronach internetowych. Ponadto chce wprowadzić jasne zasady, dzięki którym będzie się wynagradzało i premiowało urzędników. Kandydatka mówi otwarcie, że wie z kim chciałaby współpracować i wybrała już swoich potencjalnych potencjalnych zastępców. Nie wyklucza ona jednak współpracy z politykami z innych partii politycznych, jednak pod jednym warunkiem. Członkowie partii według Jacyny-Witt mają służyć przede wszystkim mieszkańcom Szczecina, a nie swojej partii politycznej.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, zaś pełny program wyborczy oraz listy kandydatów, którzy starają się dostać do Rady Miasta można odnaleźć na stronie internetowej Małgorzaty Jacyny-Witt.