Zima w tym roku nie zaskoczy kierowców?

Zima w tym roku nie zaskoczy kierowców?

30 października 2014 0 przez Karol

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie zawarł umowę związaną z zimowym oczyszczaniem miasta na sumę prawie 8 milionów złotych.

Jak wygląda umowa na oczyszczanie lewobrzeżnej części Szczecina?

  • Mechaniczne usuwanie śniegu oraz błota pośniegowego, a przy tym likwidowanie gołoledzi z wszelkiego rodzaju placów, zatok, ulic oraz pętli autobusowych na łączną ilość 532,75 kilometrów.
  • Usuwanie śniegu oraz błota w sposób ręczny, a do tego likwidowanie gołoledzi z chodników na łączną ilość 37 012 metrów kwadratowych
  • Usuwanie śniegu i błota pośniegowego oraz gołoledzi z chodników i dróg rowerowych w sposób mechaniczny na łączną ilość 55 820 metrów kwadratowych
  • Likwidowanie gołoledzi, usuwanie śniegu oraz błota pośniegowego z mostów, kładek oraz wiaduktów na łączną ilość 26 609 metrów kwadratowych
  • Usuwanie śniegu, likwidowanie gołoledzi oraz błota pośniegowego z chodników przylegających do parków, skwerów oraz zieleńców na łączną ilość 45 808 metrów kwadratowych
  • Usuwanie błota pośniegowego, śniegu i likwidacja gołoledzi ze schodów na łączną ilość 5 653 metrów kwadratowych

Umowa zwarta z firmą Remondis została wyceniona na wartość 5 612 108,40 złotych.

Jak wygląda umowa na oczyszczanie prawobrzeżnej części Szczecina?

  • Usuwanie śniegu, likwidowanie gołoledzi oraz błota pośniegowego z ulic, placów, pętli autobusowych oraz zatok w sposób mechaniczny na łączną ilość 207,35 kilometrów
  • Usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz gołoledzi z dróg rowerowych oraz chodników w sposób ręczny na łączną ilość 30 888 metrów kwadratowych
  • Usuwanie błota pośniegowego i śniegu oraz likwidacja gołoledzi z wiaduktów, mostów i kładek na łączna ilość 1 840 metrów kwadratowych

Umowa zawarta z firmą MPO została wyceniona na wartość 2 132 127,36 złotych.

W pierwszej oraz drugiej kolejności zostaną ujęte przede wszystkim główne ciągi komunikacyjny, które służą do poruszania się pojazdom z komunikacji miejskiej oraz mosty, wiadukty i ulice posiadające duże nachylenie. Jeżeli zaś chodzi o trzecią kolejność to ujęte w niej zostaną między innymi ulice, które łączą główne ciągi komunikacyjne.

Ulice, które nie zostały ujęte w Planie „Akcja Zima” zostaną oczyszczone w sposób interwencyjny, tuż po zakończeniu działań z pierwszej, drugiej oraz trzeciej kolejności. Wykonawcy, którzy zajmą się odśnieżaniem Szczecina będą musieli dysponować minimum 35 sztukami pługów oraz pługopiaskarek. Pojazdy wykonawców, którzy biorą udział w odśnieżaniu zostaną wyposażone w systemy GPS. Dzięki temu Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego będzie mógł za pomocą aplikacji na bieżąco śledzić poczynania wykonawców. Gdy zaczną pojawiać się pierwsze opady śniegu, albo gołoledzi to ZDiTM natychmiastowo uruchomi całodobowy numer telefonu, na który każdy mieszkaniec będzie mógł zadzwonić po to, aby poinformować o potrzebie odśnieżenia jezdni, albo chodnika.