Spór o willę w Szczecinie zakończony!

Spór o willę w Szczecinie zakończony!

30 września 2014 0 przez Karol

Tak jak zapewne część osób pamięta wpis na temat trwającego SPORU O WILLĘ Grüneberga to warto teraz zaznaczyć, że został on zakończony. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jednoznaczny i mówi jasno, że wywłaszczenie mieszkańców willi oraz zatwierdzenie przesunięcia zabytku było niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

Wyrok z 30 lipca został skomentowany przez Urząd Miasta. Przedstawicieli Urzędu Miasta stwierdzili, że inwestycja nie zostanie przerwana, zaś środki pochodzące z Unii Europejskiej nie są zagrożone. Wiceprezydent miasta Bogdan Jaroszewicz na temat całego sporu wypowiada się w sposób następujący:

Na dzisiaj inwestycja nie jest zagrożona, realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Przygotowujemy się do przesunięcia willi Grüneberga, które nastąpi jeszcze w sezonie. Myślę, że willa zostanie przeniesiona jeszcze w tym roku.

Warto jednak zwrócić uwagę na ten fakt, że Wiceprezydent Szczecina, Bogdan Jaroszewicz nie chciał odnieść się do wyroku sądu, twierdząc że miasto ciągle czeka na szczegółowe jego uzasadnienie, a ponadto nie skomentował tego, że zgodnie z wyrokiem miasto naruszyło również prawa człowieka. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jedyną konieczną czynnością było przesunięcie willi, zaś pozbawienie mieszkańców prawa do jej własności było całkowicie niepotrzebne i bezprawne. Wiceprezydent tłumaczy się tylko w taki sposób:

W momencie otrzymania pełnego uzasadnienia NSA nasi prawnicy przeanalizują całą sytuację i w stosownym czasie poinformujemy o tym jakie kroki podejmie miasto.

Przedstawiciele Urzędu Miasta ponadto zapewnili, że inwestycja w żadnym stopniu nie jest zagrożona. Nie ma również żadnej obawy, że środki, które pochodzą z funduszu europejskiego i mają pokryć tę inicjatywę zostaną zabrane miastu. Ponadto miasto również zapewnia, że osoby, które były właścicielami willi, a obiekt został im wywłaszczony otrzymają odpowiednie odszkodowanie. Elżbieta Ostatek, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin na temat działań Urzędu Miasta mówi tak:

Wszystko co będzie należne i zgodne z prawem na pewno zostanie przez Urząd Miasta zrobione

Miasto zwraca szczególną uwagę na to jak ważna jest prowadzona aktualnie inwestycja, sam Wiceprezydent przyznał, iż mimo wyroku nie żałuje on podjętych przez miasto decyzji. Urząd Miasta wystosował oświadczenie, w którym można wyczytać między innymi, że miasto kierowało się dobrem mieszkańców:

Jako przedstawiciele miasta musimy podejmować trudne decyzje służące dobru pozostałych mieszkańców Szczecina. Nie możemy być obojętni na rozgoryczenie czy frustrację tysięcy mieszkańców spowodowane niedoskonałym połączeniem pomiędzy prawobrzeżnym i lewobrzeżnym Szczecinem. W ich imieniu nie zgodzimy się na utratę bardzo ważnej dla miasta inwestycji.

Ponadto Bogdan Jaroszewicz, Wiceprezydent Szczecina stwierdził, że przesunięcie obiektu było potrzebne również z powodu planów przebudowy jezdni. W okolicach 2020 roku obok willi ma przebiegać jezdnia dwupasmowa. Mieszkańcy willi Grüneberga zostali jednak z niej eksmitowani w październiku 2012 roku, czyli 8 lat przed planowaną jezdnią. Powodem tej eksmisji było to, że budynek stał na trasie budowanej linii szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, zaś według projektów przesunięcie wilii było konieczne.