Remont ulicy Niemcewicza

Remont ulicy Niemcewicza

14 października 2014 0 przez Karol

Można powiedzieć, że Szczecin aktualnie to wielki plac budowy, ponieważ wszędzie gdzieś się coś remontuje. Teraz przyszedł czas na odnowę nawierzchni ulicy Niemcewicza. Za nim jednak to się stanie musi zakończyć się modernizacja sieci ciepłowniczej. Prace remontowe mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Wymiana nawierzchni zostanie wykonana przez firmę Strabag na odcinku od ulicy Naruszewicza do ulicy Kadłubka, z pominięciem Ronda Sybiraków, na którym nowa nawierzchnia została położone rok temu. Wykonawce prac wybrany na drodze przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia wynosi 675 211, 32 zł. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi po przekazaniu wykonanej przez SEC modernizacji sieci ciepłowniczej do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

W tym roku zostało odnowionych dużo nawierzchni jezdni między innymi ulica 5 Lipca, pomiędzy ulicą Noakowskiego, a aleją Bohaterów Warszawy, ulica Jagiellońska, pomiędzy aleją Bohaterów Warszawy, a przejazdem kolejowym, nitka wyjazdowa ulica Szosa Stargardzka, pomiędzy ulicą Balińskiego, a ulicą Przyszłości, ulica Kołłątaja, pomiędzy rondem Sybiraków, a ulica Kadłubka, ulica Orzeszkowa, pomiędzy ulicą Kołłątaja, a ulicą Boguchwały, aleja Piastów, od Placu Szarych szeregów do Ronda Szyrockiego, ulica Wawrzyniaka, ulica 26 kwietnia, od ulicy Santockiej, do alei Bohaterów Warszawy. Aktualnie w fazie remontu są jeszcze ulica Szafera, od Areny Szczecin do alei Wojska Polskiego oraz ulica Zegadłowicza, od granicy miasta do ulicy Makowskiej. Ponadto na dwóch ostatnich ulicach przebudowywane są zatoki autobusowe.

Ponadto frezy asfaltowe z ulic, na których były wykonywane prace remontowe, został wykorzystany również do utwardzenia nawierzchni wielu zdegradowanych ulic. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego przyczynił się również do poprawienia stanu alejek na Cmentarzu Centralnym, dlatego że przekazał frez asfaltowy Zakładowi Usług Komunalnych.