Obniżono stypendia naukowe dla Szczecinian?

Obniżono stypendia naukowe dla Szczecinian?

27 listopada 2014 0 przez Karol

Uniwersytet Szczeciński postanowił obniżyć stawki stypendiów naukowych, po to aby podwyższyć stypendia socjalne. Studenci nie są zadowoleni z tej decyzji, a wynika to z tego, że nie każdy ma możliwość dostania stypendium socjalnego. Bardzo wielu studentów skarży się na to co robi Uniwersytet Szczeciński, uważają oni, że stawki stypendiów naukowych, które są przyznawane przez rektora zostały obniżone. Jedna ze studentek Uniwersytetu Szczecińskiego an ten temat wypowiada się w sposób następujący:

Jestem studentką US i pragnę zwrócić uwagę na problem wysokości tegorocznych stawek stypendium rektora dla najlepszych studentów. Mimo, że w całej Polsce stypendia z roku na rok wzrastają, to Szczecin jak zwykle się uwstecznia i stawki są po prostu śmieszne.

Bardzo wiele osób mimo tego, że są oni w ciężkiej sytuacji materialnej to nie mają szans na zdobycie stypendium socjalnego, a powodem tego jest zbyt wysoki próg minimalny. W tym roku, aby dostać stypendium socjalne to dochód w rodzinie na jedną osobę nie może być wyższy niż 850,20 złotych netto. Dlatego tak wiele osób stara się z całych sił, ucząc się bardzo dobrze, żeby móc zapracować sobie w ten sposób na stypendium naukowe od rektora. Szczecińska studentka skarży się i twierdzi, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca:

Niestety, uczelnia krzywdzi swoich studentów i w tym roku mimo, że mniej osób złożyło wnioski o stypendium socjalne, a więc US powinien mieć więcej pieniędzy, to stawki zostały obniżone nawet o 160 zł. Najniższa stawka to zaledwie 200 zł i po wstępnym przeglądzie stawek na innych uczelniach ośmielę się stwierdzić, iż jest to najniższa stawka w Polsce.

W imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego tłumaczy całe zajście Julia Poświatowska, rzecznik US, która wyjaśnia dlaczego taka sytuacja ma miejsce:

Suma środków finansowych przeznaczonych w planie uczelni na pomoc materialną jest stała. Można tylko regulować proporcje pomiędzy stypendium socjalnym a stypendium rektora dla najlepszych studentów. Ze względu na zubożenie studentów przesunęliśmy, w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim, część środków na zwiększenie stypendium socjalnego. Zatem dzięki temu stawki stypendium socjalnego zostały znacząco zwiększone, ale mogło być to dokonane tylko kosztem stawek stypendium rektora dla najlepszych studentów. Jest to decyzja o charakterze socjalnym.

Warto przypomnieć, że według regulaminu zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej, stypendia za miesiące październik oraz listopada będą wypłacone najpóźniej w grudniu.

Rok temu stypendia przyznawane przez rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prezentowały się w sposób następujący:

  • 270 złotych
  • 440 złotych
  • 560 złotych
  • 720 złotych
  • 820 złotych

Dana stawka jest zależna od ilości punktów, które student otrzymał. System punktowy jest opisany w regulaminie.

W tym roku stypendia przyznawane, za tę samą ilość punktów, przez rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prezentują się w sposób następujący:

  • 200 złotych
  • 300 złotych
  • 400 złotych
  • 600 złotych
  • 750 złotych