Nowe, prywatne muzeum w Szczecinie

Nowe, prywatne muzeum w Szczecinie

24 listopada 2014 0 przez Karol

Eksponaty były gromadzone od trzech pokoleń, jednak to dopiero teraz postanowiono utworzyć muzeum. Według wstępnych planów, które na razie nie mają ulec żadnej zmianie, to muzeum ma rozpocząć swoją działalność w przyszłym roku, w kamienicy przy ulicy Wojciech 1. Stała wystawa w Muzeum ma dotyczyć pierwszych 15 lat Szczecina jako polskiego miasta.

Właściciel Antykwariatu Wu-eL, Wojciech Lizak opowiada czemu chcą stworzyć nowe muzeum:

Nie możemy zgodzić się ze sprzedawaniem historii Szczecina w sposób jednostronny. M.in. dlatego postanowiliśmy stworzyć prywatne muzeum

Pomysł, aby utworzyć muzeum w Szczecinie dojrzewał przez naprawdę długi okres, ponieważ Antykwariat Wu-eL rozpoczął funkcjonowanie w 1996 roku. W tym samym miejscu, ale cztery lata później zaczął swoją działalność dom aukcyjny. Dzięki znacznemu powiększeniu zbiorów, które były gromadzone przez pokolenie rodziny Lizaków pomogło wdrożyć w życie całe przedsięwzięcie o charakterze instytucjonalnym, nazywające się Muzeum Dziedzictwa Kulturowego. Warto też zapamiętać, że nie tylko wielkość samych zbiorów jest tutaj istotny. Wojciech Lizak, który ma zamiar kierować muzeum wraz ze swym Karolem opowiada o tym jak ważna jest polska historia Szczecina:

Mieszkając na co dzień w Szczecinie zauważamy niepokojące zjawisko lekceważenia okazywanego polskiej obecności w mieście po 1945 roku. Znacznie więcej uwagi poświęca się obecnie fascynacji prusko-niemiecką przeszłością. To grozi zachwianiem proporcji w postrzeganiu historii miasta, a nawet wyjałowieniem poczucia polskiej tożsamości

Jak będzie wyglądać stała ekspozycja?

Stała ekspozycja w Muzeum Dziedzictwa Kulturowego ma dotyczyć pierwszych 15 lat, które nastąpiły po drugiej wojnie światowy, czyli od momentu, gdy zawitał do Szczecina Piotr Zaremba i aż do momentu, aż odwiedził je Nikita Chruszczow. Na dzień dzisiejszy w posiadaniu właścicieli muzeum jest blisko 500 eksponatów. Wśród nich można znaleźć obwieszczenie plakaty, nakazy wysiedleńcze skierowane do Niemców, zdjęcia zniszczonego, powojennego Szczecina i przedmioty, które ukazują jak wyglądało tworzenie się polskiej tożsamości w Szczecinie, chociażby opakowania po tamtejszych produktach żywnościowych, ulotki zrzucane przez aliantów z napisałem „Stettin is slawish”, które były przeznaczone dla polskich przymusowych robotników, czy też gra planszowa polegająca na „repolonizacji Szczecina”.

Zdaniem Pana Wojciecha zebrane materiały mogą być o wiele bardziej ciekawe, niż to co proponuje wystawić Centrum Dialogu Przełomy, które powstaje w Szczecinie, mówi o tym jak ważne dla niego jest ukazanie postawy repatriantów:

Chcielibyśmy pokazać jaki dorobek przywieźli ze sobą repatrianci i wykazać w jakim stopniu współtworzyli lokalne dziedzictwo kulturowe

Jak będą wyglądać ekspozycje czasowe?

Ekspozycje czasowe mają być organizowane na podstawie bogatego zbioru grafik, rękopisów oraz map, dzięki którym będzie można wdrożyć w życie różnego rodzaju koncepcje muzealne. Część wystaw można już było obejrzeć w przeróżnej maści polskich ośrodkach. Wojciech Lizak opowiada o tym na czym zamierza skupić uwagę odbiorców:

Zamierzamy poświęcić dużo uwagi XIX stuleciu, wtedy kiedy dochodziło do zrywów niepodległościowych, rodził się romantyzm, a w Niemczech kształtowały się mity, toposy i archetypy, które weszły w skład ideologii wilhelmińskiej, a następnie w zmodyfikowanej wersji do faszyzmu. To niewątpliwie wpłynęło na proces, który nazwałbym „wycinaniem się” Niemiec z Europy rozumianej jako jednolity obszar kulturowy w tradycji antycznej i chrześcijańskiej

Autografy oraz dokumenty królewskie są w tym zestawieniu bardzo cenne. Zbiór listów oraz autografów, laureatów literackiej Nagrody Nobla, a w tym autograf pierwszego nagrodzonego pisarza tą nagrodą, czyli Sully Pruhomme’a i innych jak Henryk Sienkiewicz, Gerhart Hauptmann, Samuel Beckett, Wsiława Szymborska, Czesław Miłosz oraz wiele innych.

Jak prezentuje się dział ikonografii?

Jeżeli chodzi o zbiór kartograficznych to można w nim znaleźć między innymi mapy Rzeczypospolitej Obojga Narodów z XVI i XVIII wieku, Śląska, Pomorza oraz Prus Wschodnich z tego okresu. W tym muzeum Ikonografia to naprawdę bogaty dział, ponieważ liczy ponad 300 jednostek. Znaleźć wśród nich można plany polskich miast z XVI oraz XVII wieku, w tym Szczecina, widoki, rezydencje w północno-zachodniej Polsce, plany dotyczące bitew napoleońskich oraz naprawdę wiele innych.

Bardzo istotną kwestią jest tutaj ikonografia powstania styczniowego. Warto zwrócić uwagę, że 30 października Wojciech oraz Karol Lizakowie otrzymali Nagrodę Specjalną Identitias za to, że opracowali oraz wydali album pod nazwą „Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.

Założyciele muzeum na dzień dzisiejszych oczekują odpowiedzi ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek, który przesłali w październiku i dotyczył uzgodnienia statutu muzeum w fazie organizacyjnej. Jeśli okaże się, że wszelakie wymogi zostały spełnione to szczecińska inwestycja znajdzie się w Państwowym Rejestrze Muzeów.