Czy niewybuchowy są groźne?

Czy niewybuchowy są groźne?

1 października 2014 0 przez Karol

Na obszarze modernizowanego toru wodnego Świnoujście – Szczecin odnalazła się bomba o wadze 150 kilogramów, pocisk ważący 70 kilogramów oraz dwa wraki, w tym jeden, który pochodzi z 1905 roku.

Podczas prac związanych z modernizowaniem toru co chwila odnajdowane są niewybuchy, które dzięki specjalnie przygotowanej grupie nurków-saperów są unieszkodliwiane. Na dnie znajdują się również wraki, jak na razie odnaleziono jedynie dwa. Pierwszy z nich był drewnianą jednostką, której część elementów została wydobyta z samego dna. Kierownik Zespołu ds. Inwestycji Unijnych w Urzędzie Morskim w Szczecinie, Elżbieta Buszyńska tłumaczy jak wyglądają kwestie związane z wydobyciem wraku:

Po dokonaniu oględzin znaleziska, wykonaniu ekspertyzy archeologicznej oraz oszacowaniu kosztów wydobycia i zabezpieczenia wraku, uruchomimy procedurę wydobycia jednostki.

Na powierzchnie została wyciągnięta maszyna parowa, która posiadała jeszcze zachowaną tabliczkę znamionową „Menck & Hambrock, Altona -Hamburg 3806 1905″. Wskazuje ona na producenta urządzenia tak jak i na rok jej produkcji. Zostały również wydobyte pozostałości konstrukcji ramy kafara. Pewne elementy wraku, a tym samym mocno zniszczony drewniany kadłub, zostały pozostawione na dnie. Jak na razie trwają prace związane z zabezpieczeniem już wydobytych elementów kafara oraz szacuje się koszty związane z ich konserwacją. Przedstawiciele Urzędu Morskiego zaznaczyli, że jeżeli w przyszłości powstanie Muzeum Morskie w Szczecinie to wszystkie wydobyte wcześniej znaleziska zostaną tam przekazane.

Pod koniec 2015 roku mają zostać przygotowane do pogłębiania toru wodnego kanały Piastowskiego i Mielińskiego po zakończeniu ówczesnych robót, które są związane z umocnieniem tychże kanałów. Pogłębienie toru wodnego ma zostać do 12,5 metra, zaplanowane zostało to na III etap modernizacji. Jak na razie rozpoczęły się pracę przygotowawcze, które obejmują między innymi sporządzenie studium wykonalności oraz wykonanie dokumentacji środowiskowej. Pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra spowoduje, że będzie można przyjmować statki o znacznie większym zanurzeniu, a tym samym będzie można przyjmować towary, które są przy pomocy takich statków transportowane. Pogłębienie toru wodnego wpłynie również na poprawę ruchu wodnego. Na tej inwestycji powinni skorzystać między innymi eksporterzy, importerzy, porty morskie, armatorzy oraz operatorzy logistyczni.