Czy kolejarze będą strajkować?

Czy kolejarze będą strajkować?

12 listopada 2014 0 przez Karol

Istnieje możliwość, że w najbliższym czasie pociągi Przewozów Regionalnych zatrzymają się, na dłuższy czas, a wynikiem takiej sytuacji będzie najprawdopodobniej strajk. Związkowcy na dzień dzisiejszy są zdesperowani i twierdzą, że wystarczy jeden zwolniony pracownik Przewozów Regionalnych, aby rozpoczął się strajk.

Przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, Leszek Miętek mówi od czego zależy ewentualny strajk:

Wszystko zależy od decyzji władz spółki lub Ministerstwa Infrastruktury

Związki zawodowe chcą aby zostało zawarte porozumienie, dzięki któremu będzie następować stopniowa spłata długów Przewozów Regionalnych. Ponadto chcą aby zostały zatrzymane zwolnienia, które nie wynikają ze złej jakości wykonywanej pracy, a są to przyczyny, które leżą po stronie pracodawcy, jednak do czasu, aż nie zostanie zawarte porozumienie związane ze sposobami i zasadami restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne. Aktualnie spółka dopiero wdraża restrukturyzacje. Zgoda na przeprowadzenie jej została wyrażona przez siedmiu z szesnastu marszałków. W tym zestawieniu nie znajdzie się marszałka województwa zachodniopomorskiego. Z drugiej strony województwo Zachodniopomorskie deklaruje, że jest gotowe do tego, aby zawrzeć porozumienie, dzięki któremu zostaną zabezpieczone interesy wszystkich stron.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz deklaruje, że chciałby, aby wszystko skończyło się jak najlepiej:

Spotkałem się zarówno z przedstawicielami związków zawodowych, jak i prezesem spółki, z pełną wolą wypracowania kompromisu. Zaprosiłem moich rozmówców do Szczecina – jesteśmy wszak największym klientem Przewozów Regionalnych. Nam też zależy na stabilnym partnerze, ale nie chcemy, by nowe rozwiązanie obciążało wprost nasz region i jego mieszkańców.

Powodem, dla którego porozumienie nie zostało podpisane jest chociażby jeden fakt, a dokładniej to, że województwo zachodniopomorskie zobligowałoby się do tego, aby spłacać zadłużenie, które wypracowały inne regiony. Aktualny ujemny wynik finansowy spółki jest związany w głównej mierze z odsetkami od zadłużenia historycznego, które miało miejsce przed usamorządowieniem Przewozów Regionalnych oraz to, ze kolejowe przewozy międzywojewódzkie mimo tego, że są najtańsze na rynku to są jednocześnie wysoce deficytowe. Przewozy Regionalny realizują je w ramach oferty InterRegio i działają one ciągle mimo tego, że nie dostały odpowiedniego dofinansowania, które powinno być udzielone przez organizatora przewozów międzywojewódzkich. Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z tych regionów, które mają najwyższy wskaźnik wykonania pracy przewozowej, a co za tym idzie region zachodniego pomorza jest aktualnie jednym z największych płatników Przewozów Regionalnych.

Marszałek Województwa zachodniopomorskiego wyszedł z odpowiednim komentarzem do całej sprawy:

Proponowane rozwiązania związane z restrukturyzacją Przewozów Regionalnych sprowadzają się głównie do znalezienia inwestora strategicznego, niewykluczone że podmiotu prywatnego, i podniesienia stawek za pracę operacyjną. A już dziś z budżetu województwa każdego roku przeznacza się ponad 80 mln zł na ten cel. Nowe, wyższe stawki wymusiłyby cięcie kolejnych połączeń, bo dodatkowych milionów w budżecie po prostu nie ma. Zmniejszenie pracy operacyjnej to jedyna droga do zbilansowania możliwości Województwa i oczekiwań przewoźnika. Urząd marszałkowski podkreśla, że w naszym województwie nie mamy do czynienia z przerostem zatrudnienia w PR, co więcej – Zachodniopomorski Oddział spółki ma wyzerowane saldo zadłużenia.