Czy do Szczecina trafią nowe autobusy?

Czy do Szczecina trafią nowe autobusy?

3 października 2014 0 przez Karol

Szczecińskie firmy starają się otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej na zakup nowego, albo modernizacją aktualnego taboru. Jak na razie największe szanse ma SPA Dąbie, wynika to z tego, że wniosek tej firmy otrzymał najwięcej punktów.

30 września 2014 roku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, udzieliła informacji dotyczącej zakończenia drugiego etapu oceny wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 6 Rozwój Funkcji Metropolitalnych Działanie 6.4 Zintegrowany system transportu publicznego na obszarze metropolitalnym. Wszystkie wnioski, które wpłynęły uzyskały pozytywną ocenę oraz każdy uzyskał inną liczbę punktów.

  • SPA Dąbie – 82,5 pkt;
  • Gmina Miasto Stargard Szczeciński – 77,5 pkt;
  • Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 76,5 pkt;
  • Tramwaje Szczecińskie. – 75,5 pkt.
  • SPA Klonowica – 75 pkt.

Różnice pomiędzy punktami zdobytymi przez poszczególne podmioty są niewielkie. Aktualnie wnioskodawcy projektów oczekują, aż zostanie przeprowadzona ocena strategiczna projektów, biorąc pod uwagę ich istotę w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu. Ocena ma zostać podana przez zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Po dokonaniu oceny cała lista projektów, które zostaną dofinansowane oraz projektów, które znajdą się na liście rezerwowej zostanie podana do wiadomości publicznej.